De Ronde Venen behoudt haar A status kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente De Ronde Venen opnieuw de A-status verleend voor toezicht en handhaving op de kinderopvang. Dat betekent dat de gemeente haar wettelijke taken op orde heeft.  De gemeente De Ronde Venen heeft sinds 2011 de A-status. Wethouder Aldrik Dijkstra : “Het behouden van de A-status is een mooi resultaat. De kwaliteit van de kinderopvang staat binnen onze gemeente hoog in ’t vaandel. Elk kind heeft recht op goede en veilige opvang, dat is en blijft onze drijfveer. ”

Inspectie
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte GGD-inspecties en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of gemeenten die taken en verantwoordelijkheden goed vervullen door hen de status A, B of C te verlenen. Indien nodig worden verbeterafspraken met gemeenten gemaakt.