Bosman Van Zaal 100 jaar kassenbouwer

Aalsmeer – In 1921 bouwt Jur Bosman, aannemer uit Aalsmeer, de eerste houten kas voor sierteeltproducten. Dit was het begin van de toonaangevende positie die Bosman Van Zaal nu heeft ingenomen in de internationale tuinbouwsector.

Omdat is gebleken dat er over de laatste 100 jaar weinig bewaard is gebleven uit het rijke kassenbouwverleden van Bosman Van Zaal, roept het bedrijf de hulp in van de Nederlandse tuinbouwsector. Iedereen die ook maar iets in zijn bezit heeft dat betrekking heeft op het kassenbouwverleden van Bosman Van Zaal, zoals foto’s, premiums, onderdelen, correspondentie en wat ook niet meer, kan contact opnemen met Maxime van der Laarse via 100jaarkassen@bosmanvanzaal.com of 0297–344344. Zij stelt het bijzonder op prijs. Indien er voldoende materiaal beschikbaar komt, dan wordt overwogen later in het jaar een digitale expositie te organiseren.

Bosman is een van de oudste kassenbouwers van Nederland en is door de jaren heen uitgegroeid tot een toonaangevend kassenbouwbedrijf met bijna 300 medewerkers in dienst en een moderne fabriek in Aalsmeer voor de productie van Venlokassen, breedkappers en foliekassen. Bosman is een familiebedrijf dat enkele jaren geleden is samengevoegd met Totaal Techniek Frans Van Zaal, een bedrijf dat zich al decennialang specialiseert in logistieke systemen voor de tuinbouw. Van daaruit is de naam Bosman Van Zaal ontstaan.

De kassen van Bosman Van Zaal zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en de laatste inzichten in het duurzaam en efficiënt telen van voedingsmiddelen en sierteeltproducten. Indien gewenst, kunnen de kassen ook worden uitgevoerd met logistieke teeltsystemen en andere kasinstallaties. Voor meer informatie over Bosman Van Zaal, ga naar www.bosmanvanzaal.com.