Borden op Witteweg: ‘Fietsstraat, auto te gast’

Aalsmeer – Tijdens de eerste avond ‘Denktank over verkeer’ werd vooral grote bezorgdheid uitgesproken over de verkeersveiligheid in Aalsmeer. Onder andere werd te hard rijden als oorzaak gegeven. Een probleem in vele dorpen en steden en waarvoor verschillende maatregelen genomen worden.

Begin dit jaar werden in de gemeente op diverse wegen schildpadden aangebracht als vraag om minder hard te rijden en in februari zijn in de straten rondom de Burgemeester Kasteleinweg bordjes opgehangen met de tekst ‘Let op. Rijd rustig!’ Nog steeds is de verkeersdruk hoog in met name de Ophelialaan en de Hortensialaan, maar meer en meer is de Witteweg in beeld gekomen als doorgaande route. Echter niet alleen bij automobilisten, maar ook veel fietsers, waaronder schoolgaande jeugd, maakt gebruik van de weg, die ingericht is als ‘fietsstraat’. Auto’s zijn te gast en dit betekent fietsers de ruimte geven en niet te hard rijden.

En, het zal niemand verbazen, ondanks de deze zomer aangelegde drempels wordt nog steeds flink gas gegeven op de Witteweg. Om gebruikers extra te attenderen op de inrichting van de weg, zijn nu enkele meters voor de drempels grote borden op de weg aangebracht met een blauwe ondergrond, een witte fietser en een rode auto en de tekst: ‘Fietsstraat, auto te gast’. Zeven in totaal. Zou het helpen? Duidelijk is het in ieder geval wel!