Aanpak beplanting in Seringenpark

Aalsmeer – En weer is in het Seringenpark een stap in de goede richting gezet. Na het draineren en ophogen van de gazons, wat afgelopen zomer is afgerond, zijn nu de perken aan de beurt. En dat werd hoog tijd. Veel seringen stonden in de schaduw van de uitgegroeide bomen en hadden ook moeite met de ingeklonken kleigrond. Daardoor waren er steeds meer struiken die het opgaven. Voor de Historische Tuin gaf dat veel extra werk, omdat er telkens weer nieuwe seringen gekweekt moesten worden om er voor te zorgen dat de meer dan 100 variëteiten blijven bestaan. Gelukkig zag de gemeente dat in en werd twee jaar geleden besloten het hele Seringenpark grondig aan te pakken.

In overleg met een landschapsarchitect en een medewerker van de Historische Tuin werd een plan ontwikkeld om de grondstructuur te verbeteren en de beplanting aan te passen of waar nodig te verplaatsen. Meerdere perken worden iets groter gemaakt zodat er meer ruimte ontstaat voor de seringenstruiken en de rozenrand. De werkzaamheden in het park zijn inmiddels in gang gezet. Alle seringenstruiken worden genummerd, gesnoeid, uitgegraven en naast het perk gezet. Vervolgens wordt speciale veenmix  opgebracht en diep gespit waarna de seringen worden geplant op hun eigen plaats in het plan. Dit is een tijdrovende, maar noodzakelijke manier van werken. De buitenrand van de perken wordt opgehoogd met een kleimengsel, omdat rozen daar beter in gedijen. In sommige perken worden ook de planten vervangen die in de kern staan.

Wie nu langs het Seringenpark rijdt of er wandelt ziet dan ook weer rijplaten, hekken, machines en veel mensen aan het werk. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, de Meerlanden, Historische Tuin, TC Combi Groen Wormerveer en de werkgroep Behoud Seringenpark en omgeving zijn samen bezig om deze klus te klaren. Dit voorjaar zullen de seringen niet zo uitbundig bloeien als gewend en ook de nieuw aangeplante rozen moeten nog aanslaan. Maar dan is dit gemeentelijk monument voorlopig weer op orde.

Foto: Sjaak Koningen