Aanleg HOV gegund aan Dura Vermeer

Aalsmeer – De Provincie Noord-Holland heeft de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) definitief gegund aan Dura Vermeer. De aannemer start zo spoedig mogelijk met het uitwerken van de bouwplanning en het ontwerp van de 4,6 kilometer lange busbaan en reconstructie van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 afgerond.

Dura Vermeer heeft, volgens de Provincie, ingeschreven met een goed doordacht plan om risico’s te beheren en hinder te beperken en een duidelijke visie op samenwerking en communicatie. Naar verwachting stelt de aannemer zich na de zomervakantie van 2019 voor aan de omgeving en presenteert hij zijn plannen en de planning.  Dan wordt ook bekend wanneer de eerste schop de grond in gaat en waar de aannemer start met de aanleg. 

Aanleg HOVASZ

De 4,6 kilometer lange, vrijliggende busbaan komt tussen de kruising met de Fokkerweg (Haarlemmermeer) en de kruising met  de Poelweg (Uithoorn) en loopt dwars door Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg. Bij de Fokkerweg wordt een busknooppunt aangelegd om overstappen op diverse buslijnen richting Schiphol mogelijk te maken. In Haarlemmermeer sluit de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en de Fokkerweg. In Uithoorn, bij de Poelweg, sluit het nieuwe traject aan op de bestaande busbaan. Op het traject worden zes rotondes aangelegd, allen in Aalsmeer.

Bereikbaarheid en veiligheid

Het project geeft ook invulling aan de wens van de gemeente Aalsmeer om de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren ten opzichte van de oude situatie. De Burgemeester Kasteleinweg wordt een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Bovendien komt er meer ruimte voor fiets- en voetpaden.

Samenwerking 

HOVASZ is een project van de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. In september 2016 ondertekenden deze vijf partijen de samenwerkingsovereenkomst. De provincie verzorgt namens de partijen de uitvoering.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie via 0800-0200600 (gratis) of meer mail via servicepunt@noord-holland.nl.