Aanleg en renovatie van kunstgrasvelden start op 12 oktober

Goed nieuws voor de sportverenigingen en De Ronde Venen

Rechtbank Midden Nederland heeft zich woensdag 30 september 2015 uitgesproken over het kort geding inzake de aanbestedingsprocedure van de sportvelden. De vordering van de eisende partij is afgewezen, waardoor de gemeente De Ronde Venen de aanbestedingsprocedure niet hoeft te staken of opnieuw hoeft aan te besteden. Dit is goed nieuws voor de betreffende sportverenigingen.
De Ronde Venen is de aanbesteding gestart om drie kunstgras voetbalvelden (Argon, Hertha,
FC Abcoude)aan te leggen en de aanleg van één kunstgras hockeyveld (HV Abcoude) en de aanpassing/aanleg van twee kunstgras korfbalvelden (Atlantis, De Vinken).
De aanbesteding liep vertraging op omdat een partij eiste dat hun aanbieding alsnog in de aanbesteding zou worden betrokken. De rechtbank heeft de vordering van de eiser afgewezen. Er bestaat nog een kans dat hoger beroep wordt ingesteld, maar het risico daarop wordt klein geacht.
Er kan nu definitief gegund worden aan aannemer Krinkels B.V. De aannemingsovereenkomst zal op korte termijn worden ondertekend. De geplande werkzaamheden starten op 12 oktober a.s. De sportverenigingen zijn hierover geïnformeerd.
Nationale openbare aanbesteding
Voor de realisering van deze kunstgrasvelden is overeenkomstig het inkoopbeleid van de gemeente een nationale openbare aanbesteding gehouden. De aanbesteding is procesmatig ondersteund door regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) en voor de technische beoordeling is B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen (BAS-sport) ingeschakeld.