Expositie over architectuur bij heropening raadhuis

Aalsmeer – De renovatie en het duurzaam maken van het gemeentehuis vordert zowel buiten als binnen gestaag. Aan de buitenkant is het raadhuis voor een groot deel al uit de steigers en rest nog het bouwen van een buitenlift aan de zijkant bij de Van Cleeffkade. En in het gemeentehuis is de bovenverdieping afgelopen week weer in gebruik genomen. Burgemeester, wethouders en medewerkers hebben hun tijdelijke onderkomen in de ‘kelder’ mogen verruilen voor de vernieuwde kantoren. Het college heeft weer zicht op het Raadhuisplein! De bodes daarentegen even niet. Hun kantoor naast de ingang wordt nu aangepakt en is dicht getimmerd.

Motie

De heropening na de volledige renovatie laat nog even op zich wachten, maar er wordt al volop nagedacht om hier iets speciaals van te maken. Eén activiteit is na donderdag 16 mei officieel vastgelegd. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad is door het CDA en Absoluut Aalsmeer een motie ingediend en deze is niet alleen unaniem aangenomen door de fracties, maar wordt zelfs omarmt door het college. “Fantastisch. Het zet heel Aalsmeer op de kaart”, zo zei wethouder Wilma Alink van cultuur.

Diversiteit aan architectuur

De motie betreft het naar Aalsmeer halen van een speciale tentoonstelling over de diversiteit aan architectuur in Aalsmeer. Jack Breen, geboren Aalsmeerder en docent aan de TU Delft, heeft voor zijn promotie een expositie samengesteld over de architectuur van acht Aalsmeerse woonhuizen. Deze tentoonstelling gaat ‘geadopteerd’ worden door de gemeente. Er gaan stappen ondernomen worden om deze te kunnen laten zien tijdens de heropening van het gerenoveerde gemeentehuis. De kosten om dit te realiseren zijn bescheiden en zullen verwerkt worden in het renovatiebudget.