Zuwe Hofpoort wordt St. Antonius Ziekenhuis Woerden

Regio – Met ingang van komende maand krijgt het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een andere naam boven de ingang. Het wordt ‘St. Antonius Ziekenhuis Woerden’. Het (streek)ziekenhuis is opgegaan in een fusie met de St. Antonius groep ziekenhuizen in de provincie Utrecht. De bekendste daarvan is die langs de A2 aan de Soestwetering (St. Antonius Utrecht Leidsche Rijn). Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur, Douwe Biesma, is er zonder fusie voor Zuwe Hofpoort geen toekomst weggelegd. “De zorgvraag wordt complexer, zorgverzekeraars stellen hogere eisen en er zijn grote investeringen nodig op het gebied van apparatuur en behandeltechnieken. Ook het up-to-date houden van de locaties kost veel geld. Hoe onlogisch het misschien ook klinkt, bijbouwen in Utrecht is efficiënter dan renoveren in Woerden. Wij geloven dat wij door samen te gaan de zorg in de regio op hoog niveau kunnen houden”, aldus staat er in de brief die door het ziekenhuis huis aan huis in de regio is verspreid.

Wat blijft en wat verandert er?
Alle poli’s blijven open; u blijft uw eigen arts zien. Onderzoeken als bloed-, echo- en röntgenonderzoek blijven mogelijk. Evenals bloedprikken. Een groot aantal dagbehandelingen, zoals staaroperatie, ooglidcorrectie en liesbreukoperatie blijft in Woerden plaatsvinden. Voor spoedeisende hulp kunt u vanaf begin januari 2018 terecht bij het St. Antonius Utrecht en Nieuwegein. Het ambulancevervoer verandert niet. Bevallen kan vanaf medio januari 2018 alleen nog in het St. Antonius Utrecht of Nieuwegein. Opnames en complexe dagbehandelingen vinden vanaf medio januari 2018 plaats in St. Antonius Utrecht of Nieuwegein.

Gratis busvervoer
Wie straks een keer verder moet reizen naar locatie Utrecht of Nieuwegein, bijvoorbeeld voor een ziekenbezoek, kan gratis gebruikmaken van twee soorten bussen: een pendelbus tussen de drie ziekenhuizen in Woerden, Utrecht en Nieuwegein (zie dienstregeling op de website) en een belbus voor vervoer uit de regio naar het ziekenhuis in Woerden (bel 088-3209715 of mail belbus@antoniusziekenhuis.nl). Kijk voor alle actuele informatie op www.zuwehofpoort.nl.