Werkplein AA helpt succesvol aan baan

Aalsmeer – Het Werkplein AA biedt ondersteuning aan inwoners bij het zoeken naar werk. Uit de evaluatie, een jaar na de start, blijkt dat inwoners het Werkplein AA goed weten te vinden en tevreden zijn over de dienstverlening. Ook blijkt uit de evaluatie dat de werkwijze effectief is. Wethouder werk en inkomen Ad Verburg van Aalsmeer: “Met het inrichten van het Werkplein AA hebben we ruim een jaar geleden een nieuwe werkwijze ingezet. Heel fijn om te zien dat inwoners het Werkplein AA goed kunnen vinden en tevreden zijn over de dienstverlening. Maar nog belangrijker is dat bijna de helft van de mensen via het Werkplein AA direct aan het werk kan en daarmee een eigen inkomen verdient in plaats van aangewezen te zijn op een bijstandsuitkering. Dat is waar we het allemaal voor doen.”

Kennis en expertise gebundeld
Inwoners die op zoek zijn naar werk kunnen terecht op het Werkplein AA. Hier is alle kennis en expertise over de arbeidsmarkt op één plek gebundeld. Van de inwoners die zich in 2016 voor bijstand hebben gemeld is bij 45% direct naar werk bemiddeld, zodat er geen aanvraag voor bijstand ingediend hoefde te worden. Door fraudepreventie is 22% van de aanvragen voor bijstand afgewezen. Door de goede match van cliënten naar werk realiseert het Werkplein AA een duurzame uitstroom uit de bijstand. Minder vaak dan landelijk gemiddeld komen cliënten terug in een uitkering nadat ze zijn uitgestroomd naar werk. 
Hoewel de economische crisis achter de rug is en de werkgelegenheid aantrekt kan helaas nog niet iedereen hiervan profiteren. Kwetsbare groepen vinden moeilijk een baan, er is een verhoogde toestroom van statushouders, de WW periode is ingekort en de AOW leeftijd verhoogd. Hierdoor is de bijstandsafhankelijkheid onder inwoners in 2016 toegenomen. Dit is een landelijke trend die ook gevolgen heeft voor het aantal uitkeringsgerechtigden in Aalsmeer.

Het Werkplein AA blijft voortdurend zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om inwoners via maatwerk ondersteuning te bieden zodat werk voor hun een reële optie wordt. Dat is de uitdaging voor de komende jaren.