VVD bezoekt en bedankt de strooidienst

De Ronde Venen – Afgelopen zaterdagavond werd er veel sneeuw verwacht en temperaturen van ver onder het vriespunt. Voor de ploegen van de buitendienst van gemeente De Ronde Venen het moment om zich voor te bereiden op de gladheidsbestrijding. Voor VVD De Ronde Venen aanleiding om langs te gaan bij de gemeentewerf in Wilnis en bij de werf in Abcoude.

Bart Richter (fractievoorzitter VVD De Ronde Venen) en Michel van Dijkman (raadslid VVD) hebben op beide locaties met de coördinatoren van de ploegen gesproken. “De coördinatoren gaven vol passie uitleg over hun werkzaamheden met betrekking tot de gladheidsbestrijding waaronder de monitoring van het weer, routes en hoeveelheid zout op de weg, onderlinge afstemming met collega’s en de taakverdeling” aldus Bart Richter. Michel vult aan “Deze toppers werken dag en nacht om de wegen zo veilig mogelijk te houden, prachtig en dit verdient een groot compliment”.  De VVD heeft voor alle medewerkers van de avond en nachtploeg wat lekkers voor bij de koffie achtergelaten.