Voorrang inwoners bij huurwoningen

Aalsmeer – In de prestatieafspraken voor 2017 tussen de gemeente, Eigen Haard en Huurdersvereniging Aalsmeer en Kudelstaart is afgesproken om Aalsmeerders voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen via WoningNet. Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en blijven wonen. Uitgangspunt van het college is dat er betaalbare woonruimte is voor iedereen en dat iedereen, die dit wil, in Aalsmeer kan blijven wonen.”

Focus op gezinnen

Veel inwoners vinden een huurwoning via WoningNet. Om Aalsmeerders een extra kans te bieden op de Aalsmeerse woningmarkt is met Eigen Haard afgesproken dat maximaal 25 procent van de sociale verhuringen met voorrang aan Aalsmeerders verhuurd mag worden. De focus ligt hierbij op voorrang voor Aalsmeerse gezinnen.

Om in aanmerking te komen voor deze voorrang zijn er enkele voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat woningzoekenden, in de drie jaar voorafgaand aan de mogelijke verhuring legaal en aaneengesloten, in de gemeente hebben gewoond (toets BRP). Woningzoekenden hoeven zich niet apart aan te melden om in aanmerking te komen voor de voorrang; dat regelt het systeem in WoningNet. Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.woningnet.nl/stadsregio Amsterdam/, zoek op: Gemeentelijke voorrangsregelingen.

Nieuwe prestatieafspraken

Onlangs zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 2018. Belangrijke afspraken die hierin zijn gemaakt, zijn voorwaarden voor nieuwbouw en leefbaarheid in bestaande wijken en het verduurzamen van de woningen van Eigen Haard.

 

Foto: Van links naar rechts: Bea van Doorn van de Huurdersvereniging, wethouder wonen Robbert-Jan van Duijn en Mieke van den Berg van Eigen Haard.