Stankoverlast door drooggevallen sloot

Aalsmeer – Het waterpeil van de sloot aan de Aalsmeerderweg 281, waar Cor Mönch naast woont, is op zeer laag niveau. De sloot, die niet breed is maar wel lang (zo’n 350 meter), is drooggevallen. Volgens Cor is er een ondraaglijke stank door de bagger die nu blootligt. Hij voert al jaren ‘strijd’ met Rijnland, eigenaar van de sloot. “De zijsloot moet gevoed worden door de voorsloot”, legt Cor uit, “en aangezien dat niet meer gebeurde, hebben we een schot in de sloot gezet om het water in de sloot te houden.

Deze moesten we op last van Rijnland weer weghalen, want dit was niet toegestaan. Terwijl”, vervolgt Cor, “er langs de Aalsmeerderweg vele dammetjes en schotten zitten in de zijsloot.

“Enkele daarvan hadden vergunning, andere niet en die zouden ook verwijderd worden, wat niet gebeurd is, alleen die van ons moest weg!” Cor is ook in contact met de gemeente gegaan. “Enkele weken geleden heb ik contact gezocht met de gemeente, tot nu toe is er nog niets gebeurd.” 

Weemoedig denkt Cor aan tijden van weleer: “In de sloot zaten vroeger padden, kikkers en salamanders maar door het droogvallen is er nu niets meer.” Erger vindt hij de afschuwelijke lucht. “Met de laatste hitteperiode moest ik mijn slaapkamerraam dichthouden vanwege de modderstank. Wanneer zou er een oplossing komen? We hebben aan alle kanten plichten maar rechten schijn ik niet te hebben”, aldus de gedesillusioneerde Aalsmeerder.