Sport- en Spelgroep Ex-Hartpatiënten DRV opgeheven

De Ronde Venen – De Sport- en Spelgroep Ex-Hartpatiënten is opgericht in 1987 om hartpatiënten aan het sporten te krijgen na  een operatie, met als doel de conditie op te bouwen door intensief te bewegen. Jarenlang was er bij de les ook een verpleegkundige aanwezig en dat gaf een vertrouwd gevoel.

 De sportles was, met een half uur oefeningen en daarna volleyballen met aangepaste regels, een ideale combinatie: sporten met plezier op ieders niveau.

De tijden veranderen en het aanbod van specifieke groepslessen werd steeds groter door bijv. fysiotherapeuten, sportscholen en Stichting Senior Sportief Actief. Natuurlijk is stoppen niet leuk, maar trots overheerst: Sport- en Spelgroep Ex-Hartpatiënten De Ronde Venen heeft de aanzet gegeven en het doel bereikt dat iedereen, ongeacht leeftijd of lichamelijke beperking met aangepaste lessen kon sporten. 

Bij het afscheid van de sportgroep is unaniem besloten het saldo dat nog in kas was, te bestemmen voor het Johannes Hospitium. Zo kon het (ex)bestuur, bestaande uit de voorzitter Hugo Mulders, Ton Vis, al 23 jaar penningmeester en secretaris Joke Dekker, € 412,50 overhandigen aan Jolanda Doornbos, coördinator vrijwilligers, die dit bedrag in dank aanvaardde.