Gemeente in hoger beroep over snelheidsverhoging A2

De Ronde Venen – Harder rijden betekent meer geluidsoverlast. Dat merken omwonenden van de A2 tussen Amsterdam en Vinkeveen. Daar mogen automobilisten tussen 19.00 en 6.00 uur 130 kilometer per uur rijden. Rechtbank Midden-Nederland heeft het beroep van de gemeente De Ronde Venen tegen deze snelheidsverhoging in de avondperiode op 1 september 2017 ongegrond verklaard. De gemeente gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. Zij komt daarmee op voor de gezondheid van haar inwoners die langs de A2 wonen.

Wethouder David Moolenburgh: “Het geluid van Schiphol plus dat van de A2 bij elkaar opgeteld is nu al fors. Wij betwijfelen of daar voldoende rekening mee is gehouden bij het verkeersbesluit over de snelheidsverhoging. Bovendien is de verwachting dat de geluidsoverlast verder zal toenemen met de groei van Schiphol. Eén van de vliegroutes van Schiphol gaat over het betreffende gebied. Wij achten daarom ons hoger beroep kansrijk.”

De Rechtbank Midden Nederland stelt dat er wel degelijk rekening is gehouden met Schiphol. Maar in het akoestisch onderzoek wordt alleen gebruik gemaakt van actuele verkeersgegevens. En niet van actuele gegevens van Schiphol. Het lijkt er zelfs op dat er helemaal geen rekening is gehouden met het geluid van Schiphol.
Ook in de berekeningen voor luchtkwaliteit zitten onzekerheden. Hierdoor bestaat er een kans dat bij de wegen waarop de snelheid wordt verhoogd naar 130 km/uur de Europese normen voor luchtkwaliteit worden overschreden.