RIVM: Ultrafijn stof kan effect hebben op de gezondheid

Aalsmeer – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft donderdag 27 juni de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de effecten van ultrafijn stof in de omgeving van Schiphol.

Uit het rapport blijkt dat mensen, die in de buurt van Schiphol wonen, regelmatig bloot staan aan verhoogde concentraties ultrafijn stof. Dit kan een effect hebben op de gezondheid. Op zulke dagen hebben kinderen met luchtwegaandoeningen meer last en gebruiken ze meer medicijnen. Klachten zijn kortademigheid en piepende ademhaling.

Het onderzoek is uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het Academisch Medisch Centrum. Bij kinderen en gezonde volwassenen zijn verminderingen in de longfunctie gemeten. Bij gezonde volwassenen zijn ook verandering van de hartfunctie gemeten door de kortdurende hogere blootstelling. Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden.

De veranderingen kunnen groter zijn voor mensen die hiervoor gevoelig zijn, omdat ze bijvoorbeeld astma of hartaandoeningen hebben.

De gemeente Aalsmeer neemt het onderzoek van het RIVM zeer serieus en beschouwt het opnieuw als een signaal dat er grenzen zijn aan de groei van de luchthaven. “De verantwoordelijkheid voor de toekomst van het gebied rond Schiphol ligt bij het Rijk. De gemeente is dan ook zeer benieuwd naar de stappen die op basis van dit onderzoek door de verantwoordelijken genomen gaat worden. Als de luchtvaart niet door het Rijk wordt beperkt, ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheidrisico’s die er worden genomen met de omwonenden bij de minister.”

Het volledige rapport te lezen op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is te lezen op www.rivm.nl. Wethouder Robbert-Jan van Duijn in een eerste reactie: “Het rapport geeft weer aan dat er grenzen aan de groei van de luchthaven zitten en vooral dat die grens al lang bereikt is!”