Praten over Pesten in aflevering van de ‘The Room’

De Ronde Venen – In deze ‘anders dan anders‘ periode ten gevolge van de corona maatregelen ontstaan er gelukkig ook positieve initiatieven. Glenda (Glennis Grace), Characee en Mifa hadden al langere tijd de wens om verhalen te gaan delen. Nu was daar ten gevolge van COVID19 opeens de tijd om daarmee aan de slag te gaan in samenwerking met Melanie Dalebout van Divergent Productions uit Mijdrecht. Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten uit Wilnis, was te gast in aflevering 3.  Glenda, Charee en Mifa ontdekten in gesprekken met elkaar en gesprekken met mensen die zij ontmoeten, dat iedereen een eigen verhaal heeft. Mooi of grappig, maar soms ook heel intens. Daar wilde ze meer mee doen. Verhalen die er om vragen gedeeld te worden een podium geven, omdat die verhalen dat verdienen. En omdat het luisteren & kijken naar en praten over die verhalen steun kan geven. Ze kozen voor samen komen in ‘The Room’. In aflevering 3 over pesten zijn zij in gesprek gegaan met Mirelle, die zelf pesten meemaakte als kind en jongere. Samen stonden zij stil bij de schade die pesten veroorzaakt, het gevoel van onveiligheid dat zo groot kan zijn, de gedachten die steeds meer somber worden en de strijd om er weer bovenop te komen, vaak een lange weg. Mirelle las voor uit haar dagboek van toen. 

Hoe helpen?

Ze spraken over het wel en niet praten over pesten, over de overgang naar het voortgezet onderwijs, over er wel en niet bij horen, over rollen in groepen, pesters begrijpen, over ouders en leerkrachten en hoe zij kunnen helpen, over kinderen die het slachtoffer zijn en groepen waarin gepest wordt ondersteunen, over ouderpijn als je eigen kind gepest wordt. Het slot van het gesprek was raak. Het is nooit, maar dan ook nooit te laat, om een eerste stap te zetten om je excuus te maken. Dit kan veel betekenen voor het slachtoffer. 

Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten, geeft een toelichting. “Als je zelf gepest wordt kan het moeilijk zijn om over pesten te praten. Kinderen zijn bijvoorbeeld bang dat het erger wordt, schamen zich, willen ouders niet belasten of hopen dat het op een dag over is. Kinderen die vertellen dat ze hebben gezien dat iemand gepest werd krijgen vaak kant-en-klare adviezen. Zo zou je als ouder van een kind dat kiest voor de rol van buitenstaander makkelijk kunnen zeggen dat het een volgende keer moet opkomen voor het kind dat gepest wordt. En tegen een kind dat meeloopt of pest kun je als ouder zeggen dat het dit niet moet doen en rekening moet houden met een ander zijn gevoelens. Kinderen kunnen niet veel met adviezen. Onder het gedrag, gaat een hele wereld schuil aan gedachten en gevoelens. De groepsdynamiek en groepsdruk spelen daarbij een grote rol” 

Open vragen

Stichting Omgaan met Pesten geloofd in samen met kinderen op ontdekking gaan. Door het stellen van open vragen ontdek je wat er echt in kinderen omgaat. Wat dacht je toen je dat zag gebeuren? Wat voelde je? Zou je ook iets anders kunnen denken, voelen of doen? Dat draagt bij aan het zelf ontdekken van alternatieven en weerbaar gedrag. De motivatie om op te komen voor jezelf of een ander neemt dan toe. Oefenen van nieuw gedrag helpt daarbij. “Praten over pesten werkt en dat stemt mij hoopvol. We kunnen met elkaar nog zoveel meer doen om het verschil te maken en het probleem verder terug te dringen.” Aldus Mirelle Valentijn. Verteld een kind jou dat hij of zij gepest wordt en of het moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen? Wijs dan op de Sta Sterk training. In april gaan er in gemeente De Ronde Venen weer groepen van start voor kinderen op de basisschool. Kijk op ssvk.nl Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wil jij jouw verhaal delen in ‘The Room’? Mail naar: contact@theroomnl.nl Je kunt de aflevering ‘pesten’ terugkijken op: