Planning bouw in en rond Zuiderkerk

Aalsmeer – Dinsdag 25 juli heeft het college van burgemeester en wethouders de aanpassingen op de in 2014 vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor project Zuiderkerk voor inspraak vrijgegeven. Van vrijdag 4 augustus tot en met donderdag 28 september kunnen omwonenden een reactie geven op de wijzigingen.

Op dinsdag 18 juli organiseerde de gemeente samen met Ontwikkelaar Tupla een inloopbijeenkomst voor omwonenden over de laatste stand van zaken en de aanpassingen als gevolg van de inspraakreacties over bouwmassa, bouwhoogte en parkeren. Ook kregen de omwonenden informatie over de aanpassingen in het zorgconcept.

Aanpassing zorgconcept

Het plan van 2014 ging uit van appartementen voor bewoners die het zwaarste zorgpakket nodig hadden. Tupla heeft met het zorgcentrum de haalbaarheid van dit concept nader onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de beoogde doelgroep (mensen die de zwaarste zorg nodig hebben) onvoldoende in Aalsmeer aanwezig is om het gehele complex te vullen. Daarom is ervoor gekozen om de doelgroep te verbreden naar senioren met een vorm van zorgbehoefte. Als de zorgbehoefte van een bewoner in het complex toeneemt, kan er extra zorg worden geboden. De aanpassingen in het zorgconcept leiden tot een andere parkeernorm. Het nieuwe plan kwalificeert de appartementen als ‘aanleunwoning/serviceflat’ met een parkeernorm van 1,2 parkeerplaats (in plaats van 0,6 in het oude plan) per appartement. De extra parkeerplaatsen realiseert de ontwikkelaar op eigen terrein. Tupla heeft goed geluisterd naar de omwonenden. Zo is de afstand tussen de huizen in de Hortensialaan en de Cyclamenstraat groter geworden en wordt het pand minder hoog.

Tijdens de informatieavond bleek dat de omwonenden zich nu wel kunnen vinden in het plan om de Zuiderkerk vernieuwd leven in te blazen. “Ga maar gauw bouwen”, was één van een aantal positieve opmerkingen. In totaal gaan 55 appartementen in en rond de Zuiderkerk in de Hortensialaan gebouwd worden. De wijzigingen in het plan zijn te raadplegen via www.aalsmeer.nl/zuiderkerk.