Parkeeronderzoek rond sportpark Sportlaan

Aalsmeer – Het had een lange aanloop, maar de renovatie van de atletiekbaan is een feit. De officiële opening heeft plaatsgevonden en er wordt weer volop getraind. Het vernieuwen van de atletiekbaan is het begin van de op handen zijnde veranderingen in de Sportlaan. De Atletiek Vereniging gaat nog een nieuw clubgebouw bouwen en een voorziening voor kleedruimtes. De vergunning is aangevraagd en ligt ter inzage. Op dit moment is nog niet goed aan te geven op welk moment met de bouw gestart kan worden.

Voor de Tennisvereniging is het dus nog even wachten voordat de eerste spade de grond in kan voor de realisatie van twee tennisbanen. Eerst moet de oude bebouwing van de atletiek weg. Plannen worden er wel al volop gemaakt. Om ruimte voor de nieuwe tennisbanen te creëren dient een aantal parkeerplaatsen te vervallen.

Bij een deel van de omwonenden van het sportpark leven vragen over de komst van de nieuwe tennisbanen. De vragen gaan over geluid en licht, maar vooral over parkeren in de nieuwe situatie. De parkeerdruk in de Sportlaan is behoorlijk hoog en omwonenden zijn bang dat (nog) meer geparkeerd gaat worden in hun straat door bezoekers aan de atletiek- of de tennisbaan.

Begin deze maand is daarom een parkeer-onderzoek opgestart. Dit om duidelijkheid te krijgen over de huidige parkeersituatie en de toekomstige parkeerbehoefte. Een definitief ontwerp voor de tennisbanen en de nieuwe indeling van het (parkeer)terrein wordt in maart 2020 verwacht.