Orgel van Oud Katholieke kerk gerenoveerd

Aalsmeer – Op zondag 31 juli wordt weer een dienst gehouden in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. De aanvang is 16.00 uur- en iedereen is welkom. Voorganger is pastoor Martina Liebler. Koordirigent en cantor is Gertjan Arentsen. Het orgel wordt bespeeld door Bram Biersteker. De eerste schriftlezing wordt verzorgd door Maaike of Orla McCurdy en de tweede door Iny Waaning.

Orgel gerenoveerd

Tijdens deze dienst wordt voor het eerst na de grote renovatie het (deels) Knipscheer orgel bespeeld. Bijna alle onderdelen zijn gedemonteerd en afgevoerd naar de werkplaats en vervolgens heeft het pedaalklavier nieuw schapenleer gekregen, de dode diepgang is verminderd, de koppelingen van de bedieningskastjes zijn vernieuwd, de pijpen (uit 1926) zijn stuk voor stuk schoongemaakt en bijgewerkt, de houten pijpen zijn voorzien van nieuw vilt en schapenleer, de motor van de blaasbalg heeft een servicebeurt gehad en de zwikkels zijn hersteld. Daarna is alles weer gemonteerd is en is het orgel gestemd. Dit nam zes uur in beslag.

De Stichting Leefomgeving  Schiphol heeft de renovatie gesubsidieerd. Er waren echter gigantische tegenslagen waardoor een enorm financieel tekort is ontstaan. Na de officiële ingebruikname van het orgel gaan daarom enkele concerten georganiseerd worden om het ‘gat’ te dichten. Na afloop van de dienst volgt een gezellig samenzijn met deze keer een traktatie en een glaasje vanwege het feit dat vier vaste kerkgangers onlangs jarig zijn geweest. Er is één collecte voor de kosten van de dienst en het behoud van dit unieke complex. Donaties om de kosten van de renovatie van het orgel te dekken zijn nog altijd welkom: NL34INGB0000 4105 91-Stichting Bisschopskas van Haarlem onder vermelding van kerkorgel Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.oudkatholiek.nl.