zelfrijdende-auto

Opkomst zelfrijdende voertuigen zorgt voor veranderingen

PARTNERBIJDRAGE

De combinatie van 5G en de nieuwste technieken op het gebied van autonoom rijden zullen er de komende jaren ongetwijfeld toe leiden dat het alledaagse verkeersbeeld in Nederland flink gaat veranderen. De kans op een eenzijdig ongeval vanwege een inschattingsfout zal bijvoorbeeld drastisch afnemen. Daarnaast zal dan ook een autoverzekering berekenen voor dit soort zelfrijdende voertuigen op een andere manier plaatsvinden.

Duitsland staat autonoom rijden al toe

Op de Nederlandse wegen zijn volledig autonoom rijdende auto’s wettelijk nog niet toegestaan. Het bezit van zo’n voertuig is weliswaar niet verboden, maar op het moment dat de bestuurder ervan de automatische piloot inschakelt moet hij of zij nog steeds gewoon zijn handen aan het stuur en zijn voeten bij de pedalen houden. In Duitsland zijn ze wat dat betreft inmiddels een flinke stap verder. Sinds februari van dit jaar is er een nieuwe wet in werking getreden die volledig autonoom rijden toestaat, mits aan bepaalde eisen wordt voldaan.

Reacties van andere weggebruikers

Hoe andere weggebruikers gaan reageren op voertuigen die echt zonder bestuurder rondrijden, blijft voorlopig een kwestie van gissen. In het verleden testte de Universiteit Twente op haar campus in Enschede al eens wat de respons van nietsvermoedende voetgangers was als plotseling een zelfrijdende auto hun pad kruiste. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat lang niet iedereen op dezelfde manier reageerde. Veel studenten besloten voor alle zekerheid achter de auto langs te lopen. Maar er waren er ook die – soms op een hilarische manier – met gebaren aan de auto duidelijk probeerden te maken, dat ze bijvoorbeeld graag veilig over wilden steken.

Aansprakelijkheidsvraagstuk

Voor verzekeraars betekent de opkomst van zelfrijdende voertuigen dat ze de polisvoorwaarden van hun autoverzekeringen flink onder de loep moeten gaan nemen. Want wie is aansprakelijk als een autonoom rijdend voertuig – ondanks alle technische veiligheidsmaatregelen – een ongeluk veroorzaakt? Dit soort kwesties moet daarnaast niet alleen maar binnen onze eigen landsgrenzen goed geregeld worden. Het is zonder twijfel – net als allerlei standaard verkeersregels – een internationale aangelegenheid.

Andere manier van risicoweging

Een autoverzekering berekenen voor zelfrijdende voertuigen zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid op een compleet andere manier gebeuren, dan wat we tot nu toe gewend zijn. Verzekeraar Achmea liet enkele jaren geleden al weten dat men daarvoor niet langer de statistische schadehistorie, zoals het merk en type voertuig en de leeftijdscategorie van de bestuurder mee laat wegen, maar dat de verzekeraar de premie op real-time-informatie wil gaan baseren. Kortom, informatie die rechtstreeks van het autonome voertuig afkomstig is.

Verzekering onderdeel van aankoopprijs

Het is daarnaast ook niet uitgesloten dat de fabrikant van de zelfrijdende auto uiteindelijk een deel van de kosten van de verzekeringspremie voor z’n rekening neemt. Deze is per slot van rekening verantwoordelijk voor de optimale werking van de talrijke sensoren in de auto en de ingebouwde software die alles aanstuurt. Het is in dat kader ook niet ondenkbaar dat de autoverzekering uiteindelijk onderdeel van de aanschafprijs van het autonome voertuig wordt en dat deze dan voor de complete levensduur van de wagen geldig blijft.