Opgepast: Flitspalen op de N201!

Regio – Bij verschillende kruisingen op de N201 in de provincie Utrecht worden binnenkort flitspalen ingezet voor de handhaving op snelheid en door rood licht rijden. Dit betreft zowel kruisingen met een maximum snelheid van 80 km/uur als van 60 km/uur.

Het gaat hierbij in eerste aanleg om de kruisingen N201/N402 bij Kerklaan, gezien vanaf Vreeland richting Loenerfsloot/A2 in de gemeente Stichtse Vecht en in de gemeente De Ronde Venen ter hoogte van de kruising met de Veenweg in Mijdrecht, gerekend vanaf Vinkeveen richting Hofland/Uithoorn.
De flitspalen moeten eraan bijdragen dat de verkeersregels beter worden nageleefd en de verkeersveiligheid toeneemt. Op de kruisingen waar de flitspalen worden geplaatst, rijden te veel auto’s door rood licht, vaak met een te hoge snelheid. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties.

Meerdere maatregelen zijn onderzocht, het plaatsen van flitspalen blijkt de beste oplossing voor deze locaties. Om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft de provincie daarom in overleg met de politie een verzoek bij het Openbaar Ministerie ingediend om flitspalen te plaatsen. Het Openbaar Ministerie bepaalt waar de flitspalen in Nederland komen.

Verkeersveiligheid 
De provincie zet zich in om de situatie op de Utrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden. “Dit doen we door de wegen veilig in te richten en door te investeren in educatie en verandering van gedrag. Met de komst van deze flitspalen zetten we een nieuwe stap om onze wegen veiliger te maken”, aldus gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit). Een automobilist die te hard door rood rijdt, krijgt twee boetes: één voor snelheid en één voor rijden door rood licht. U bent dus gewaarschuwd! Na plaatsing van de flitspalen worden er nog verschillende werkzaamheden verricht voordat deze in handhaving gaan.