Ontsluiting nog niet veilig bij De Maricken

Wilnis – Ondanks het feit dat de snel groeiende nieuwe woonwijk De Maricken al veel bewoners telt, is de ontsluiting op het rondom bestaande wegennet nog verre van veilig te noemen. Zowel de situatie bij de ‘hoofduitrit’ als de ‘tijdelijke’ uitrit voor de bewoners met hun auto of motor kan als gevaarlijk worden gezien, want er wordt vaak (te) hard gereden over het stuk weg waar de uitritten op uitkomen. Bewoners hebben deze krant daarvan in kennis gesteld.

Voor fietsers en bromfietsers geldt dat helemaal. Die behoren via de Veenman en/of Wagenmaker de nieuwe wijk te verlaten om op hun bestemming te komen, maar velen doen dat niet en steken liever de Mijdrechtse Dwarsweg over naar het fietspad aan de overkant. Dat levert soms gevaarlijke situaties op, zeker bij slechte weersomstandigheden en ’s avonds in het donker. Automobilisten moeten helemaal omrijden als ze naar Wilnis willen omdat er geen doorgang voor hen is tussen de bestaande bebouwing in Veenzijde en de nieuwe wijk.

“Wij zijn sneller bij de AH in Mijdrecht 4 kilometer verderop dan bij de Jumbo in Wilnis 500 meter bij ons vandaan”, laat een bewoner weten. “De gemeente laat niks weten en Bouwbedrijf Verwelius weet ook niet wanneer er een rotonde op de Mijdrechtse Dwarsweg komt en een doorsteek naar het oude dorp.”

Meer over dit onderwerp leest u aanstaande woensdag in de Nieuwe Meerbode.