Joanne Freeve nieuw raadslid D66

De Ronde Venen – Met de voordracht van Cees van Uden als wethouder, treedt Joanne Freeve aan als nieuw raadslid voor D66. Joanne woont in Wilnis samen met haar man en hun twee zonen. “De gelegenheid om me als raadslid voor de gemeente De Ronde Venen in te zetten grijp ik graag met beide handen aan”, aldus Joanne, die in het dagelijks leven manager dienstverlening PGB bij de Sociale Verzekeringsbank is.

Met veel enthousiasme kijkt Joanne uit naar haar nieuwe taak. “Ik geloof dat zelf verantwoordelijkheid nemen en naar elkaar luisteren bijdraagt aan een veerkrachtige gemeenschap. Een gemeenschap die samen oplossingen vindt voor de uitdagingen van nu, zoals het leefbaar houden van onze planeet, een thuis voor iedereen en gelijke kansen voor ons allemaal. Door in gesprek te raken leren we elkaar kennen en door elkaar te kennen leren we van elkaar.”

De fractie van D66 prijst zich gelukkig met Joanne Freeve. “Een nieuw raadslid, die veel maatschappelijke ervaring meebrengt past goed bij onze huidige fractie”, aldus de nestor van de fractie, Meindert Brunia. Vertrekkend fractievoorzitter Cees van Uden sluit af: “Ik ben blij, dat de opvolging goed geregeld is. Ook voor de komende raadsperiode zal D66 talent blijven verwelkomen en geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met info@d66derondevenen.nl.”