Natuurvogels: De Slobeend

Aalsmeer – Bijna de Lepelaar onder de eenden, de Slobeend. Deze prachtig veel kleurige eendensoort, met name de man, kenmerkt zich met een erg forse platte snavel. Met deze ‘spoon’achtige snavel, filtert hij zijn voedsel in het water oppervlak. Kroos, drijvende zaadjes, en ongewervelde diertjes zijn het hoofdmenu. Het is een echte wintergast, dus nu weer te zien in vaarten, plassen en slootjes. Veelal in aanwezigheid van een vrouwtje.

Er zijn waarnemingen van blijvende paartjes hier, het gros echter trekt bij het naderen van het voorjaar naar Oost Europa. Daar wordt dan gestart met het zoeken naar een geschikte broedplaats op de grond. Hier gaan ze aan de gang om kroost ter wereld te brengen. De Slobeend op de foto is de man. Het vrouwtje lijkt heel erg op onze wilde eend, maar dan wel met de veel groter en plattere snavel.

Bijzonderheid van deze eend is, dat het een rode lijstvogel is. Door de sterk afgenomen populatie, heeft hij dus een beschermde status. Sovon Vogel Onderzoek, in opdracht van het Ministerie van landbouw en visserij heeft deze vogel in 2004 op deze lijst geplaatst en is daarmee 1 van de 196 vogelsoorten die een beschermde status hebben. Zoals al in eerder geplaatste stukjes aangegeven is de belangrijkste oorzaak het ontbreken van de juiste habitat. Dit door gemoderniseerde landbouw, verstedelijking, verdroging van gebiedsdelen door warmer klimaat en het gebruik van bestrijdings middelen.

Dit wil niet zeggen dat deze vogel met uitsterven bedreigd wordt. Nee, ze zoeken in het geheel gezien andere leefgebieden, waar wel alles is wat ze nodig hebben. Het hoeft dus perse geen ramp voor de vogel te zijn, allen hier heeft hij het zwaar. Maar door de waterrijke omgeving hier, is deze mooie eenden soort best wel waar te nemen. Good Luck!

Henk Vogelaar