Natuur onder druk op Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – De Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen (DGV) maakt zich ernstig zorgen over de natuur op de Vinkeveense Plassen: “De gemeente dreigt de natuur op de plassen volstrekt onvoldoende te beschermen. De gemeente heeft decennia gedoogd dat illegaal huisjes op de legakkers gebouwd werden. Deze grote aantallen illegale huisjes zullen, als het nieuwe bestemmingsplan klaar is, worden gelegaliseerd en er mogen nóg meer huisjes gebouwd worden. Het lijkt erop dat de wet overtreden beloond wordt.

Voor natuur denkt de gemeente te kunnen volstaan met een minimale strook met legakkers waarin natuur voorrang krijg boven recreatie, de zgn. zone IV. DGV vindt dit volstrekt onvoldoende. De Vinkeveense Plassen zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en grenzen aan Botshol, een Natura 2000-gebied met bijzondere natuurwaarden. Deze positie betekent dat in de plassen robuuste zones moeten komen waar niet of weinig gerecreëerd wordt en die door rust en inrichting een voor dieren en planten geschikte leefomgeving vormen. Alleen zo bereiken en versterken we de broodnodige biodiversiteit en behouden we de kwaliteit op de Vinkeveense Plassen.

Verplicht

De gemeente is verplicht om de natuurschade op de Vinkeveense Plassen -tegen hoge kosten- te compenseren met nieuwe natuurgebieden. Wij vrezen dat deze, door illegale praktijken van legakkereigenaren veroorzaakte kosten, zullen worden verhaald op de inwoners van de gemeente.

De Groene Venen heeft, gesteund door vijf zusterorganisaties, de gemeenteraad per brief opgeroepen ervoor te zorgen dat er op de Vinkeveense Plassen voldoende ruimte blijft voor natuurontwikkeling en voor de bescherming van Botshol. Informatie: www.degroenevenen.eu. Bent u het met ons eens, word dan lid. Met meer leden staan we nóg sterker”, aldus de milieuvereniging.