Mijdrecht eindelijk op bebording van A2

Mijdrecht – Afgelopen vrijdag is de aanduiding “Mijdrecht” geplaatst op de bebording langs de A2. Rijkswaterstaat hanteert strakke regels voor het plaatsen van de wegbewijzering. Het toevoegen van de aanduiding Mijdrecht is het resultaat van een initiatief dat CDA-fractievoorzitter Rein Kroon enkele jaren geleden opperde in de gemeenteraad. “Het was een project waarvoor je een lange adem moet hebben”, aldus Rein Kroon.

“Eindelijk is het zover. De suggestie deed ik al jaren geleden, maar de toenmalige wethouder Verkeer zag er helemaal geen brood in. Het zou allemaal tot niets leiden en verspilde moeite zijn. Hoe anders is de werkelijkheid nu! Het is jammer dat het destijds ontbrak aan wil en daadkracht om door te zetten. Voor ons in deze gemeente is het gesneden koek waar Mijdrecht ligt en hoe je er komt. Toch bleek dat niet zo vanzelfsprekend, want ik ben in een reeks van jaren daarop aangesproken door plaatselijke ondernemers en particulieren. Daar lag voor mij de motivatie om door te zetten. Inderdaad zijn de regels van Rijkswaterstaat erg strak. Opvallend is wel dat het een automatisme lijkt dat informatie op oude borden gewoon mag blijven, maar nieuwe info op een bestaand bord krijgen, ligt heel lastig.”

‘Jonkie’
Kroon vervolgt: “Destijds kreeg ik de indruk dat geprobeerd werd mij als ‘jonkie’ af te schepen, maar die opstelling gaf me juist meer energie. Het klopt dat het enkele jaren geduurd heeft. In de tussentijd heb ik veel gebeld en gesproken met de instanties die erover gaan. Zo heb ik allerlei informatie kunnen verzamelen en bleek dat er wel degelijk kansen waren. Die moet je dan natuurlijk wel willen benutten.”

Met al zijn informatie is Kroon naar wethouder Alberta Schuurs (VVD) gegaan. “We hebben toen afgesproken er samen onze tanden in te zetten en we zijn allebei trots op het resultaat. De grootste kern van onze gemeente met het grote bedrijventerrein staat nu duidelijk op de borden langs een druk bereden tracé van de A2.”

“We blijven alert”, gaat Kroon verder. “Een goede signalering is belangrijk, maar dat geldt nog meer voor de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in onze gemeente. De problematiek van de provinciale N201 zal nog jaren problemen. Herhaaldelijk vragen we er in de gemeenteraad aandacht voor. Helaas zijn onze mogelijkheden als gemeente beperkt, omdat we totaal afhankelijk zijn van de bereidwilligheid vanuit de provincie Utrecht om met echte oplossingen te komen. Toch is dat geen argument om stilzwijgend te wachten wat hogere overheden over ons beslissen. Maar dan moet je wel echt iets willen doen, ook al oogt de kans op succes eerst klein. Ik beschouw dit als een belangrijk succes en daar ben ik trots op.”