Lijnbaankerk bestaat 100 jaar!

Aalsmeer – De christelijke gereformeerde kerk aan de Lijnbaan bestaat dit jaar 100 jaar. Niet het gebouw maar de gemeente! 

Geschiedenis

In de 19e eeuw tot aan 1919 waren onder verschillende namen groepjes gereformeerden als de Afgescheidenen, Kruisgezinden of Independenten actief in Aalsmeer. De institutie van de huidige gemeente, zoals dat officieel heet, was op 3 juni 1919. Toen besloot men zich aan te sluiten bij de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken. In de eerste jaren bleef het ledental onder de 100 (1920-22), in 1929 zijn er 213 leden. Dit groeit snel door tot 304 in 1936. Dat jaar markeert ook de ingebruikname van het huidige kerkgebouw: De Lijnbaankerk. Tot die tijd kerkte men in de ‘klompenschuur’, toen gesitueerd ter hoogte van Zijdstraat 23 tegenover korenmolen De Leeuw. Na de oorlog groeide de gemeente door naar 403 in 1950, 514 in 1963 om in 1994 een hoogtepunt te halen met 688 leden. Dit is dan wel inclusief de leden van de later zelfstandig geworden wijkgemeente in Hoofddorp. Sindsdien neemt het ledental geleidelijk af naar 370 in 2019. 

Anno 2019

De Lijnbaankerk is in 2019 als 100-jarige nog springlevend. De Lijnbaankerk is een eigentijdse christelijke geloofsgemeenschap geworteld in de gereformeerde traditie. De gemeente wil zich van harte inzetten om mensen, binnen en buiten de kerk, God en elkaar te laten ontmoeten én te dienen én lief te hebben. Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst voor jong en oud. Ook in de middag of avond zijn er diensten in samenwerking met het Lichtbaken in Rijsenhout. 

In samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen in Aalsmeer wordt geprobeerd relevant te zijn voor de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn het helpen bij de integratie van vluchtelingen. De jaarlijkse buurt-barbecue van Dorpshaven wordt gehouden op het parkeerterrein achter de kerk, waarbij de kerk de elektriciteit en de toiletvoorzieningen levert. Samen met de buurt is onlangs een AED-cursus gehouden, want op het kerkplein hangt een AED.

Bij een verjaardag hoort een feestje en de 100-jarige doet dat niet op haar verjaardag, maar twee weken later over een heel weekend! Zaterdagmiddag 22 juni wordt koffie en thee geschonken en aansluitend is er een buffet. Voor de kinderen zal er een verrassing aanwezig zijn. Op zondag 23 juni wordt een feestelijke dienst gehouden waarin het 100 jarig bestaan herdacht zal worden. Dominee André Jansen zal voorgaan. André was voorganger van 2000 tot 2010. De dienst begint om 9.45 uur en is voorbereid door alle generaties van 0 tot 100 jaar. Gezamenlijk zal in deze dienst het Avondmaal worden gevierd. 

‘Heel Lijnbaan bakt’

Na de dienst zal er een feestelijke bijeenkomst zijn, waar de culinaire kwaliteiten van gemeenteleden gekeurd én geproefd kunnen worden. Er is namelijk een ‘Heel Lijnbaan bakt’- wedstrijd uitgeschreven. Een deskundige jury zal de creatieve baksels beoordelen op originaliteit. De prijs bestaat uit een high tea voor twee en alle baksels zullen uiteraard door iedereen geproefd kunnen worden. Kijk voor meer informatie op: www.lijnbaankerk.nl/wie-zijn-wij/100-jaar.