Korfbalvereniging heeft zonnepanelen

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 7 oktober deed wethouder sport, Alberta Schuurs, de officiële openingshandeling voor de ingebruikname van de duurzame zonnepanelen op het dak van de Vinkenkantine. Wethouder Schuurs onthulde de opwekkingsteller in het clubhuis van de korfbalvereniging, waarmee de energiebesparende maatregelen voor de club duidelijk afleesbaar zijn.

De Vinken gaf bij monde van bestuurslid accommodatiezaken Eric Kortz een toelichting op de voorgeschiedenis en de overwegingen rond het project. Het aanschaffen van zonnepanelen is in samenwerking met de gemeente en de Natuur en Milieufederatie Utrecht gerealiseerd. Kortz kon verklappen dat sinds de daadwerkelijk ingebruikname (iets voor de zomervakantie) nu al een overschrijding van de opbrengsten ten opzichte van het jaargebruik is behaald.

Samen met enkele andere energiebesparende maatregelen op apparatuur en verlichting zorgt het zonnepanelenproject bij de korfbalvereniging voor extra inkomsten in plaats van uitgaven.

Zeker dalen
Alberta Schuurs constateerde dat de weersomstandigheden van deze zaterdag weliswaar niet echt veel opbrengsten zouden opleveren, maar de energierekening van de club zal inderdaad zeker dalen. Zij bevestigde dat ook andere sportverenigingen indachtig het milieu en de eigen energierekening de aanschaf van zonnepanelen overwegen.

Onder luid applaus van de aanwezigen drukte zij op de denkbeeldige startknop en hief vervolgens met de heren Kortz van De Vinken en Nohlmans, adviseur verduurzaming van de NMU, het glas op deze heuglijke gebeurtenis.