Informatieavond over Centrum(visie)

Aalsmeer – De plannen om Aalsmeer centrum aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder te maken zijn maandagavond 1 juli te zien in het gemeentehuis. Alle onderdelen van het ontwerp Centrumvisie en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp worden gepresenteerd op een informatiemarkt in de burgerzaal. Het college heeft de ambitie het centrum van Aalsmeer te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek: zowel functionele als specialistische detailhandel, cultureel maatschappelijke functies en horeca. Alle plekken met elkaar verbonden in een openbare ruimte van hoge kwaliteit, met voldoende verblijfs- en parkeerplekken, groen en water. Het wordt een gezelliger centrum in beleving en gebruik, met de mogelijkheid voor boodschappen bij een supermarkt en de kleine speciaalzaak, maar ook voor een kop koffie, een diner, een bezoek aan een culturele of maatschappelijke instelling of een ontmoeting op een levendig terras, een besloten plein of een prettige plek aan het water.

Verschillende onderdelen

Tijdens de informatiemarkt in de burgerzaal zijn de verschillende onderdelen van de plannen te zien. Deskundigen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en reacties kunnen worden achtergelaten op reactieformulieren. De verantwoordelijke wethouders Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn zijn er ook en voor iedereen aanspreekbaar. De informatiemarkt is een onderdeel van het inzagetermijn dat loopt tot en met 19 juli. De informatiemarkt op maandag 1 juli is van 19.00 tot 21.00 uur. 

Plannen inzien

De plannen zijn al te vinden op www.aalsmeer.nl/Centrumvisie en www.aalsmeer.nl/BeeldkwaliteitsplanAalsmeerDorp. Iedereen die de plannen op papier wil inzien kan tot en met 19 juli terecht bij de centrale balie in het gemeentehuis in Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. Of bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 

Reageren en beantwoording

Reacties op de plannen zijn uiteraard ook nu al welkom. Dit kan ter attentie van B en W via e-mail naar projecten.aalsmeer@amstelveen.nl of per brief naar postbus 4, 1180 BA in Amstelveen. Op de brief schrijft u waarop u wilt reageren (Centrumvisie of Beeldkwaliteitsplan). Na afloop van de informatiemarkt en inzagetermijn tot en met 19 juli worden alle reacties gebundeld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De Nota van Beantwoording wordt aan alle indieners van een reactie toegezonden. Tegen de vaststelling van beide stukken staat geen beroep open.