Hotel voor zakelijke markt op Greenpark

Aalsmeer – Naast het recent geopende tankstation langs de N201 is in de structuurvisie een kavel van ongeveer 2 hectare gereserveerd voor de realisatie van een 4 sterrenhotel gericht op toeristen en de zakelijke markt. Om de realisatie van dit hotel mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college heeft onlangs besloten het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 10 weken voor inspraak ter visie te leggen. Om inwoners goed te informeren, organiseert de gemeente daarnaast een inloopavond over dit voorontwerp bestemmingsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom in het gemeentehuis om het voorontwerpbestemmingsplan te bekijken. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 juli van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Ongeveer 500 kamers

In het kader van de structuurvisie 2016 is onderzocht dat er in onze regio Amstelland Meerlanden een grote behoefte aan hotelaccommodaties bestaat. De gewenste ontwikkeling betreft een hotel voor de zakelijke markt en toeristen met ongeveer 500 kamers, een voorziening voor congres en evenementen en een parkeergarage. De locatie van het hotel is nabij de op- en afrit van de N201 bij de Middenweg.

Planning en proces

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt gedurende 10 weken ter inzage van 7 juli tot en met 14 september. Gedurende deze periode kunt u uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. De gemeente zal de inspraakreacties na deze termijn bundelen en beantwoorden en waar mogelijk verwerken in het ontwerp bestemmingsplan. Na de inspraakprocedure zal door het college van B&W een ontwerp bestemmingsplan ter visie worden gelegd. De verwachting is dat de ter visielegging van het ontwerp bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2017 zal zijn.