Hilverda Foundation: Zorg voor weeskinderen

Aalsmeer – In het najaar van 2019 heeft de Stichting Hilverda Foundation een nieuw bestuur gekregen. Jan Hilverda droeg het stokje over aan Jan Jorrit Eveleens, Eveline Hilverda, Karina Eveleens (secretaris), Anne-Mette Hilverda (penningmeester) en Karen Hilverda (voorzitter).

Straat- en weeskinderen

De Hilverda Foundation is opgericht met als doel straat- en weeskinderen te ondersteunen in landen waar de Royal Hilverda Group actief is. De stichting ondersteunt kleinschalige projecten die gericht zijn op onderwijs. Door kansarme kinderen te helpen bij het afronden van een opleiding, kunnen zij later een betaalde baan vinden en daarmee vervolgens hun eigen gemeenschap ondersteunen. 

Slaapzalen en opleidingen

De afgelopen jaren zijn enkele projecten in Kenia ondersteunt door de Hilverda Foundation. Zo is er bijvoorbeeld rond het honderdjarig bestaan van de Royal Hilverda Group een bedrag gesponsord om slaapzalen te bouwen bij een middelbare school die, naast het geven van onderwijs, ook tot doel heeft het vreedzaam samenleven van de drie verschillende stammen in de regio te bevorderen. 

Ook is voor vier weeskinderen hun middelbare school- en vervolgopleiding  betaald. Deze kinderen hebben, na hun kwetsbare start in het leven, opleidingen af kunnen ronden op het gebied van onderwijs, verpleegkunde en marketing. Zij zijn nu klaar voor de arbeidsmarkt, waardoor er ruimte kwam om vier ‘nieuwe’ kinderen te sponsoren. 

Plannen en sponsoring

De stichting wil de komende jaren de zorg voor haar nieuwe sponsorkinderen uiteraard voorzetten. Daarnaast gaat de Hilverda Foundation op zoek naar andere kleinschalige projecten die steun verdienen. Dit kunnen projecten in Kenia zijn, maar ook in Columbia of India. Hiervoor zijn voldoende financiële middelen nodig, dus naast het onderhouden van contacten met de contactpersonen rond de reeds lopende projecten, steekt de stichting ook tijd in het zoeken van sponsors. 
De stichting is op 20 december aanwezig op de kerstmarkt van HilverdaFlorist om meer over het werk van de stichting te vertellen en hiervoor te collecteren. Ook worden op deze kerstmarkt bloemen verkocht, waarvan de gehele opbrengst aan de stichting ten goede komt. Helpen meer weeskinderen te ondersteunen? Donaties kunnen overgemaakt worden op IBAN NL50ABNA0564526371.