Hekken Hogedijk blijven staan, gemeente gaat bemiddelen

Aalsmeer – De Hogedijk blijft vooralsnog gesloten voor bezoekers. De gemeente heeft naar aanleiding van klachten onderzoek gedaan, maar is nu tot de conclusie gekomen dat de bewoners wat de versperring betreft juridisch in het gelijk staan. “De Hogedijk is eigendom van tientallen verschillende particuliere eigenaren. De weg is niet in eigendom en beheer van de gemeente”, aldus het college in de brief aan de gemeenteraad. “Wel zijn wij, als gemeente, ook eigenaar van enkele percelen langs de Hogedijk.” 

Onderhoud

Recent is door het Waterschap onderhoud gepleegd aan de dijk en is – in overleg met de verschillende particuliere eigenaren – nieuwe verharding op aangebracht.  Na de opknapbeurt werd gedacht dat er (weer) gewandeld mocht worden in dit gebied, echter enkele bewoners staken hier een stokje voor en hebben vanwege overlast hekken neergezet. 

“Wij hebben in het (foto)archief onderzoek gedaan of er sprake is van een niet-openbare weg. De juridische en eigendomssituatie nu en in het verleden is echter zeer complex. Het is voor ons niet eenvoudig te achterhalen of de dijk in een periode van dertig of tien jaar (geheel) openbaar is geweest”, gaat het college verder. 

Een weg is namelijk openbaar als het gedurende een periode van dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest. Is de weg in beheer en onderhoud bij rijk, provincie, gemeente of waterschap dan is deze termijn tien achtereenvolgende jaren. 

Bordjes ‘eigen weg’

“Het is niet te achterhalen of er in die periodes bordjes ‘eigen weg’ hebben gehangen en of dat voldoende is geweest. Wel is duidelijk dat op verschillende plaatsen in de loop van de jaren dergelijke bordjes hebben gehangen. Wij kunnen wel stellen dat de eigenaren (zeker de laatste twintig jaar) hebben aangegeven dat (delen van) de weg particulier is en daarmee dus niet-openbaar. De verzoeken om handhaving van de openbaarheid van de Hogedijk kunnen wij op dit moment niet aannemelijk maken”, besluit het college haar uitleg. 

Burgemeester en wethouders laten tot slot weten niet handhavend op te gaan treden en zeggen de ontstane situatie te betreuren. “Wij willen graag als bemiddelaar optreden tussen de bewoners en de gebruikers (passanten) van de Hogedijk en gaan in gesprek met bewoners of een werkbare oplossing voor alle partijen mogelijk is.”