Hans Wagenvoort erelid bij Bridge Vereniging

Uithoorn – Na plusminus 10 jaar voorzitter van Bridge Vereniging Uithoorn te zijn geweest, besloot Hans Wagenvoort genoodzaakt door wat problemen met de gezondheid zijn functie neer te leggen. Daarop kwam binnen het bestuur van Bridge Vereniging Uithoorn het idee om Hans te huldigen als erelid. Na een prachtige toespraak van voorzitter Bep de Jong die bij hem thuis op de vele verdiensten van Hans voor de club terugblikte, werd hij met een bloemenhulde en een bijdrage van alle leden tot erelid gekroond.  Hans zijn verdiensten voor de BVU was naast het voorzitterschap vooral het verspreiden van het bridgespel. Om dat goed te kunnen invullen heeft hij jaren geleden de cursus bridgeleraar cum laude afgerond en is er als een missionaris mee aan de gang gegaan. Voor BVU heeft dat vele nieuwe leden opgeleverd en al die leden zijn, in zijn tot bridgeschool omgetoverde woning, tot volwaardige bridgers uitgegroeid. Zijn thuisbridgeschool was tot in de verre omtrek bekend en genoot groot aanzien. Hans was ook de animator om zijn bridgelessen wat extra spanning mee te geven door de huiskamer te verruilen voor Café het Kaatje om zijn lessen in een min of meer competitieachtige zetting gestalte te geven, zodat de studenten er alvast konden wennen, om in clubverband te spelen met alles wat daar bij komt kijken. Buiten zijn activiteit als bridgeleraar was hij ook binnen de vereniging lange tijd arbiter en actief om het bridgen op een manier te promoten waarbij plezier en respect voor elkaar de boventoon voerden. Kortom voor Bridge Vereniging Uithoorn een terecht erelid waarvan we hopen dat zijn herstel zich voorspoedig zal ontwikkelen en hij weer snel in ons midden zal zijn om te bridgen en zijn geliefde lesgeven weer op te pakken.