Grote projecten op ‘doe-lijstje’ gemeente

Aalsmeer – Eerst worden op donderdag 20 juni Heren 1, Heren A1 en Dames C1 van Greenpark Aalsmeer handbal in het gemeentehuis in het zonnetje gezet. De kampioenen worden om 19.30 uur gehuldigd en natuurlijk is publiek hierbij welkom. Daarna, vanaf 20.00 uur, mogen belangstellenden plaatsnemen op de tribune in de raadzaal voor de maandelijkse, openbare raadsvergadering. Burgemeester, wethouders en fracties gaan onder andere praten over de grondexploitaties 2018, de jaarstukken 2018 en het meerjarenprojectplan Buitenruimte 2019-2022 staat ter vaststelling op de agenda. In het plan is te lezen dat de bestuurders flink willen doorpakken, want er staan diverse grote projecten voor de komende vier jaar op het programma.

Dat de Aardbeienbrug (in 2019) en de Barende Brug (in 2020) vervangen gaan worden, is bekend, maar ook de overige bruggen op de Uiterweg worden onder handen genomen, evenals de brug bij de entree van de Kerkweg.

Herinrichten en onderhoud

Verder in de planning de reconstructie van de F.A. Wentstraat, de ventweg van de Zwarteweg, de Zijdstraat, de Anjerhof en de buurt rond de Meervalstraat en de Roerdomplaan. Ook gaat een groot aantal hoofdfietsroutes opgeknapt worden, krijgt de Machineweg een metamorfose (herinrichting kruispunten, onderhoud verharding en verlichting en aanleg ontbrekende fiets- en voetpaden) en staat groot onderhoud gepland aan een deel van de Oosteinderweg, de Ambachtsheerweg, het begin van de Uiterweg en de Lijnbaan-Dorpsstraat. Ook herinrichten van de Pontweg, het gebied rond de Proosdijhal en het terrein rond sporthal De Bloemhof staan in het programma. En, er is niet alleen aandacht voor het winkelgebied in het Centrum, ook de herinrichting van de Ophelialaan (bij de winkels) is op het doe-lijstje geplaatst.

Wandelroutes

Het nieuwe Hornmeerpark is klaar en in het nieuwe schooljaar wordt de Triade in gebruik genomen. Tussen het park en de school gaan wandelverbindingsroutes aangelegd worden. Naast de grote projecten staan de komende drie jaar ook diverse beheermaatregelen gepland, waaronder het vervangen en snoeien van bomen en beplanting, vervangen van openbare verlichting, vervangen van speelplaatsen en verplaatsen van de JOP in Kudelstaart, aanpassen van allerhande verkeerssituaties, achterstallig en onderhoud aan nader te bepalen asfaltwegen, beheer van civieltechnische kunstwerken en baggeren en groot onderhoud aan beschoeiingen en kademuren. Voor de uitvoer van alle ‘wensen’ is een projectenlijst gemaakt om tot een goed werkbare systematiek te komen.

De raadsvergadering wordt, als de planning klopt, vanaf 22.00 uur afgesloten met het vragenkwartier. Thuis luisteren kan overigens ook via www.aalsmeer.nl en zelfs kijken via het televisiekanaal van Radio Aalsmeer.