Golfvereniging Uithoorn viert eerste lustrum

Uithoorn – Golfvereniging Uithoorn bestaat deze maand vijf jaar. Dit werd gevierd met leuk wedstrijdjes. De vereniging is een club die 5 ½ jaar geleden nog uit amper 30 fanatieke golfmensen bestond en in korte tijd groeide naar 100 leden. Deze eisen stelde de Nederlandse Golf Federatie om een volwaardige golfvereniging te kunnen worden. Omdat allemaal georganiseerd te krijgen hebben vele vrijwilligers hier de schouders onder gezet, wat heeft geleid tot op dit moment meer dan 300 leden. Ook de baan waar op gespeeld wordt is mee gegroeid van een simpele ‘driving range’ naar een gecertificeerde NGF baan. Het is een mooie maar gelijk ook moeilijke uitdagende baan geworden.

Blik naar voren gefocust
Er moesten ook op bestuurlijk gebied enkele aanpassingen plaatsvinden, waaronder een statuten wijzigingsvoorstel dat, met dank aan Mr. Joyce Overdijk, in de maak is. Dit om enerzijds enkele wettelijke wijzigingen te verwerken.

Ereleden van verdiensten
Oud voorzitter Ron Pieters werd na de wedstrijd naar voren gevraagd. Ron heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de vereniging en de certificering van de baan. Vele uren heeft hij in diverse dubbelrollen binnen het bestuur gestoken. Om hem als scheidend voorzitter hiervoor te kunnen bedanken moesten dus de statuten worden aangepast. In de huidige statuten ontbrak de ‘ereleden en de leden van verdiensten’.

Omdat statuten alleen gewijzigd kunnen worden tijdens een algemene ledenvergadering – en nu er heel veel leden zijn is de verwachting dat deze wijziging niet zal stuiten op verzet – heeft het bestuur gemeend om Ron Pieters voor te dragen als Erelid van Golfvereniging Uithoorn. Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 januari 2024 zal deze voordracht formeel aan de vergadering worden gedaan.

Op de foto: oud voorzitter Ron Pieter.