Vervuilend vliegtuig

Gemeente: ‘De mensen achter de cijfers’

Aalsmeer – In de aanloop naar een nieuw akkoord over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 heeft de gemeente Aalsmeer een position paper opgesteld. Daarin vraagt zij aandacht voor de specifieke problematiek van Aalsmeer als naast gelegen gemeente van de luchthaven.

Volgens wethouder Schiphol, Robbert-Jan van Duijn, is er van groei in balans met de omgeving in grote delen van Aalsmeer geen sprake meer. “De discussie over Schiphol gaat altijd over aantallen vluchten, decibellen en contouren en nooit over de mensen die dag en nacht vliegtuigen over hun dak krijgen. Cijfers en berekeningen sluiten niet aan bij de beleving van inwoners. De leefbaarheid staat in grote delen van de gemeente nu al zwaar onder druk. Verdere groei van de luchthaven is voor Aalsmeer niet verantwoord meer. Het is tijd voor een andere aanpak. Daarom hebben we dit position paper opgesteld.”

Groeiend aantal vluchten

Door het groeiende aantal vluchten neemt de overlast in Aalsmeer toe. Een voorbeeld: alleen al op 1 november 2017 vonden op één dag 500 vluchten plaats vanaf de Aalsmeerbaan. Met name de frequentie en het gebrek aan rust ervaren inwoners als belastend. En naast de geluidsoverlast voelen inwoners zich vaak onveilig, onder andere door de zogenaamde vortexwinden (wervelwinden die ontstaan door laag overkomende vliegtuigen). Ook maken zij zich zorgen over hun gezondheid.

Ruimtelijke beperkingen

Daarbij heeft Aalsmeer te maken met ruimtelijke beperkingen die het Rijk de gemeente oplegt vanwege geluid en veiligheid. Maar liefst 71% van de gemeente ligt in het zogenaamde beperkingengebied vanwege het Luchthavenindelingbesluit (LIB). Nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden zijn niet mogelijk. Daardoor ligt verpaupering op de loer.

Onverantwoorde situatie

De nieuwe regering lijkt in te zetten op verdere groei. Verdere groei van het luchtverkeer zal  – ook als vliegtuigen stiller en schoner worden – tot nog meer overlast leiden. Voor de leefbaarheid van Aalsmeer is de grens bereikt.

Beperking hinderbeleving en compensatie

De gemeente wil erkenning voor de problematiek van Aalsmeer en haar inwoners en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Inwoners van Aalsmeer accepteren dat Schiphol overlast geeft, maar willen dat de luchthaven en het Rijk rekening met hen houden. Dat kan met maatwerkoplossingen voor de hinderbeleving en betere compensatie.

Gedeelde maatschappelijke kosten

Daarbij vraagt de gemeente om een oplossing om de verpaupering van gebieden vlakbij de luchthaven tegen te gaan. In gebieden waar niets meer mag, moeten eigenaren worden uitgekocht en gronden opnieuw worden ingericht. De gemeente vraagt het Rijk en de luchtvaartsector mede hun (financiële) verantwoordelijkheid te nemen voor deze situatie.

Gezamenlijke toekomstvisie

Tot slot wil de gemeente Aalsmeer samen met bestuurlijke partijen en de luchthaven tot een gezamenlijke visie voor de toekomst van de luchthaven komen, waarin de verschillende belangen worden meegenomen. Deze visie moet de input zijn voor de nieuwe Luchtvaartnota van het kabinet.  

Foto: Vliegtuig boven de Machineweg.