Gemeente ontvangt 423 mille voor behoud banen in de zorg

 

De Ronde Venen – Staatssecretaris Van Rijn stelt in 2015 en 2016 in totaal 423 duizend euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de huishoudelijke zorg. Met dit bedrag honoreert het Rijk een aanvraag die De Ronde Venen met een aantal buurgemeenten heeft gedaan. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft landelijk 190 miljoen beschikbaar gesteld ter verzachting van de rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Deze zogeheten Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) heeft tot doel de werkgelegenheid in deze sector de komende twee jaar te behouden. Inwoners kunnen dit geld besteden aan de inhuur van huishoudelijke hulp. De aanvraag voor de extra rijksgelden was gebonden aan een krappe deadline. In september werd de regeling bekend. Alleen gemeenten die vóór 15 oktober een officiële aanvraag deden, kwamen ervoor in aanmerking. Door de aanvraag gezamenlijk met Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn voor te bereiden, kon De Ronde Venen het document op tijd indienen. Tevoren had Van Rijn bekend gemaakt gul te zijn voor vroege indieners. Dat heeft De Ronde Venen geen windeieren gelegd. De 423.616 euro is fors meer dan waar rekening mee was gehouden op basis van het aantal indieners. De Ronde Venen is bezig met de ontwikkeling van een systeem om de rijksgelden goed te benutten. Opzet is een brede groep inwoners de mogelijkheid te bieden huishoudelijke ondersteuning in te huren. Het idee is om hiervoor een zogeheten ‘dienstencheque’ te gebruiken. Een dergelijke voucher geeft recht op één of meerdere uren huishoudelijke hulp. Een substantieel deel van de kosten voor een voucher draagt de gemeente bij via de HHT-gelden. De rest betaalt de inwoner die de hulp inhuurt. De Ronde Venen gaat samen met de regiogemeenten en de zorgaanbieders het systeem verder uitwerken. Nadere informatie daarover volgt begin 2015.