Gemeente: Meld illegaal Schipholparkeren

Aalsmeer – Illegaal schipholparkeren is een bekend probleem binnen de gemeente. De beleidslijn van de gemeente is om schipholparkeren voor een groot gedeelte uit Aalsmeer te weren. Schipholparkeren veroorzaakt overlast voor een buurt door het 24 uur per dag af en aan rijden van auto’s en een groot parkeerterrein vol met auto’s is bovendien geen prettige aanblik. Handhaving op illegaal schipholparkeren heeft dan ook een hoge prioriteit.

Het gebruik van gronden en gebouwen als parkeervoorziening voor de luchthaven Schiphol is op dit moment in de meeste bestemmingsplannen in de gemeente Aalsmeer uitgesloten. Dit maakt dat schipholparkeren alleen is toegestaan op een beperkt aantal locaties.

Recentelijk heeft de gemeente geconstateerd dat illegaal schipholparkeren zich verplaatst. Waar voorheen schipholparkeren alleen op leegstaande agrarische gronden en op bedrijventerreinen plaatsvond, wordt nu ook de openbare weg als parkeervoorziening gebruikt voor reizigers van en naar Schiphol. Dit zorgt voor nog meer overlast voor omwonenden. Openbare parkeerplaatsen zijn bestemd voor de bewoners van de gemeente, en niet voor reizigers van en naar Schiphol.

Het illegaal schipholparkeren op de openbare weg is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2017 en de geldende bestemmingsplannen niet toegestaan. De gemeente gaat dan ook actief handhaven om het illegaal schipholparkeren tegen te gaan. Dit kan door het opleggen van een last onder dwangsom.

Heeft u een vermoeden dat er bij u in de buurt illegaal geparkeerd wordt door reizigers van en naar Schiphol? Dan wil de gemeente dat graag van u weten! De gemeente is zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar. Daarnaast kunnen klachten gemeld worden via Twitter @Aalsmeer_NL. De gemeente gaat er dan zo snel mogelijk achteraan. Telefonisch overlast door Schipholparkeren melden kan via 0297-387575 (ook buiten kantooruren) of stuur een e-mail naar: wabo@aalsmeer.nl.
Foto: Wie via de Aalsmeerbaan het luchtruim van Aalsmeer in vliegt ziet links de prachtige watertoren en rechts de vele auto’s van het (legaal) Schipholparkeren.