Ereteken tijdens Nationale Brandweerherdenking

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 18 juni vond de Nationale Brandweerherdenking plaats. Elke derde zaterdag van juni herdenken alle korpsen in Nederland hun collega’s die tijdens het uitoefenen van het vak zijn omgekomen. Het Brandweerteam van Aalsmeer maakte, net als vorig jaar, het ereteken op het Raadhuisplein voor de trap van het Raadhuis. De herdenking vond plaats in bijzijn van burgemeester Gido Oude Kotte. 

Niet zonder risico

Brandweermensen staan vierentwintig uur met hart en ziel klaar voor de maatschappij. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven, want het brandweervak is niet zonder risico’s. Daar zijn de heren en dames zich van bewust, maar ze staan er niet iedere dag bij stil. Soms gaat het mis en betalen brandweermensen de hoogste prijs. Sinds 2012 staat in Schaarsbergen het Nationaal Brandweermonument en wordt jaarlijks stil gestaan bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens hun werk voor de brandweer. Bij het monument wordt respect getoond voor de omgekomen collega’s. Het is een plaats om te herdenken, maar ook om te overdenken en te beseffen dat deel uit maken van een brandweerkorps mooi en veelzijdig is, maar ook een gevaarlijk beroep. Voor de elfde keer werden in Aalsmeer afgelopen zaterdag om één uur ‘s middags alle omgekomen brandweermensen herdacht door hun collega’s. Er werd twee minuten stilte in acht genomen onder twee gekruiste brandweerstralen, het water-ereteken van brandweerlieden. 

Toewijding

De burgemeester sprak zijn dankbaarheid uit voor de toewijding van team Aalsmeer aan de gemeente. Het korps is veelzijdig, want het team komt niet alleen in actie tijdens branden, maar verleent ook assistentie bij ongevallen, gaat tijdens stormen op stap om eerste hulp te verlenen, geeft voorlichting en is zelfs bereid om in een boom te klimmen om een kat te redden of om een overstekende ganzen- of zwanenfamilie te begeleiden. 

In totaal zijn in Nederland zo’n 27.000 brandweerlieden en zijn er bijna 1.000 kazernes. 

Het team Aalsmeer kan overigens altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Iets voor jou? Er wordt iedere maandagavond vanaf 20.00 uur geoefend bij de kazerne aan de Zwarteweg. Je bent welkom. Of kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl