Derde meetup Groen Links over zorg

Aalsmeer – Op woensdag 7 februari organiseert GroenLinks Aalsmeer om 20.00 uur de derde meetup in sportcomplex de Waterlelie aan de Dreef. De tweede meetup werd met 40 mensen zeer goed bezocht en de fractie meent ook nu weer een zeer interessant programma te hebben. Gastsprekers zijn Meindert Buskermolen, psycholoog en eigenaar van Opvoedkundig Bureau Op Maat, en Koen van Lith, hersenonderzoeker en psychiater in opleiding. Onderwerpen van gesprek zullen zijn: de toegankelijkheid van de zorg, privacy, preventie, opvoeden en de bemoeienis van de overheid in de zorg. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de aanwezigen mee discussiëren.

Ethiek achter de zorg

Doordat de regering veel van de zorg heeft uitbesteed aan de gemeente is zorg een onderwerp dat meetelt in de gemeentelijke politiek. In hoeverre moet de overheid zich bemoeien met de zorg, wat betekent dat voor de privacy, tegen welke problematiek lopen de zorgverleners aan, op welke manier worden zorgverleners betaald en hoe werkt het systeem dat de gemeente contracten afsluit met zorgverleners. Leiden de bekostigingsmodellen tot perverse prikkels? Kortom,  wat is de ethiek achter de zorg. Al deze onderwerpen zullen de revue passeren. Het belooft een boeiende avond te worden.

Duurzaamheid en nieuwe economie 

Deze meetup is de derde in de reeks van vier die worden georganiseerd rondom het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het programma is gebaseerd op vier belangrijke principes: duurzaamheid, omgevingsbewust, vooruitstrevend, nieuwe economie. Iedere meetup laat GroenLinks zien wat er met deze begrippen wordt bedoeld en wat dit voor de lokale politiek gaat betekenen.