Debat in raad over (groei en hinder) Schiphol

Aalsmeer – Op donderdag 11 juli om 20.00 uur is er een extra raadsvergadering. De vergadering is op verzoek van de heer Fransen (GL) en wordt mede ondersteund door de fracties van AA, CDA, D66 en PvdA.

Op de agenda staat een actualiteitendebat over de luchthaven Schiphol, de groei en hinder van het vliegverkeer.

Portefeuillehouder is wethouder Robber-Jan van Duijn. Belangstellenden zijn welkom om plaats te nemen op de publieke tribune in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein.