D66 niet blij met plannen Amsterdamse schoolbesturen

”Amsterdamse kinderen voorrang bij plaatsing voortgezet onderwijs?”

De Ronde Venen – De fractie van D66 De Ronde Venen heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende vragen gesteld: Uit een artikel in Het Parool; ‘Alternatief voor matching: voorrang voor scholier uit eigen stad’ wordt duidelijk dat er door de OSVO, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, twee alternatieven zijn bedacht om de matching van achtste groepers te verbeteren. In één daarvan krijgen Amsterdamse leerlingen voorrang op kinderen uit de regio. En dat raakt, als randgemeente van Amsterdam, de gemeente De Ronde Venen.

D66 raadslid Doorn stelt aan het College van B&W verschillende vragen. In de eerste plaats of men zich bewust is dat dit voorstel 14 september a.s. al geagendeerd staat voor de Algemene Ledenvergadering van de OSVO. De tijd is dan ook erg kort om tot normaal overleg te komen. Kort samengevat komt het voorstel van OSVO er op neer, dat achtste groepers die op Amsterdamse basisscholen zitten, voorrang krijgen bij plaatsing naar het Voortgezet Onderwijs; daarna volgen leerlingen van buiten Amsterdam waar geen volledig onderwijsaanbod is. Als laatste worden de leerlingen geplaatst die uit regio’s buiten Amsterdam komen waar wel een volledig onderwijsaanbod is.

Bewust?

Doorn vraagt zich verder af of het College zich bewust is van de enorme impact van het tweede scenario, het zogeheten Deferred Acceptance scenario.  “Met de aanwezigheid van het Veenlandencollege in onze gemeente ziet het er naar uit dat de OSVO onze gemeente ziet als een gemeente met een ‘volledig schoolaanbod’ en dat betekent dat aankomende eerstejaars wel eens op de laatste plaats kunnen komen te staan bij een schoolkeuze voor een school in Amsterdam”, zegt hij daarover. “En dat”, vervolgt hij, “terwijl vanuit de kern Abcoude vanwege het grote aantal scholieren dat gebruik maakt van een school in Amsterdam zelfs is voorzien in een aparte buslijn die rijdt op deze scholen en schooltijden in Amsterdam zijn aangepast op deze bustijden. Daarnaast fietsen er nogal wat leerlingen naar het op steenworp afstand gelegen OSB in Amsterdam Zuidoost, waar zij onderwijs volgen.” Uit diverse signalen van ouders en schoolbesturen uit de gemeente is Doorn duidelijk dat dit voorstel veel onrust veroorzaakt onder ouders van achtste groepers.

D66 vindt dat het college snel actie moet ondernemen en snel duidelijkheid moet scheppen over de nu nog voorstellen die er liggen. Doorn vraagt het college in de persoon van wethouder Kiki Hagen daarom snel contact op te nemen met het bestuur van de OSVO in de persoon van voorzitter Rob Oudkerk en de gemeente Amsterdam in de persoon van wethouder Marjolein Moorman.