CDA stelt vragen over eventuele schaatstochten

De Ronde Venen – De fractie van het CDA heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 9 februari de volgende vragen gesteld: “Het CDA draagt het schaatsen een warm hart toe, het draagt bij tot verbroedering, maar is ook een prettige vrijetijdsbesteding op deze winterse dagen. Onze waterrijke gemeente trekt in een natuurijsperiode enorm veel schaatsers aan uit de wijde omtrek, die in het verleden veelal deelnamen aan één of meerdere toertochten georganiseerd door onze lokale ijs- en schaatsverenigingen. Het grote voordeel van gecoördineerde en georganiseerde tochten is dat er wordt toegezien op een veilige route met betrouwbaar ijs van voldoende dikte én ook dat er de organisatoren erop toegezien dat het verkeer in goede banen wordt geleid en er voldoende parkeergelegenheid is. Vanwege Covid-19 zijn dergelijke toertochten nu niet toegestaan en daarmee valt dus ook het veilige en georganiseerde karakter van het schaatsen op natuurijs weg. In het kader hiervan heeft het CDA de onderstaande vragen over dit onderwerp. De vragen zijn mede ingegeven vanwege de chaotische verkeerssituatie die in de vorige natuurijsperiode ontstond rondom de Botshol, Waverhoek en diverse andere plekken in onze gemeente.

Vraag 1: Is de gemeente De Ronde Venen in het bezit van een schaats protocol, dan wel bent u voornemens zon protocol te (laten) opstellen i.v.m. de Covid-19 situatie? Graag zien we een antwoord tegemoet.

Vraag 2: Indien blijkt dat er (ondanks de Covid-19 situatie) wel schaatstochten mogen worden georganiseerd, hoe worden auto’s/schaatsers in goede banen geleid en hoe wordt de veilige verkeerssituatie geborgd zodat er niet overal auto’s geparkeerd staan ?

Vraag 3: Is er nagedacht over het inzetten van verkeersregelaars en het afsluiten van wegen zoals dit deze zomer ook gebeurde rondom de Vinkeveense plassen? Dit mede n.a.v. de komst van schaatsers, die voornemens zijn in ongeorganiseerd verband te gaan schaatsen.

Vraag 4 : Als dit niet het geval is, bent u voornemens om invulling te geven aan het gestelde in vraag 3?

Vraag 5: En als u wel voornemens bent om invulling te geven aan het gestelde in vraag 3 wanneer wordt hierover dan vroegtijdig gecommuniceerd met onze inwoners en schaatsliefhebbers van elders?.

Het CDA hoopt dat door adequaat beleid en de uitvoering daarvan onwenselijke situaties kunnen worden voorkomen en dat het college op korte termijn duidelijkheid kan geven.”, aldus het CDA

En nu maar hopen dat deze vragen nu eens beantwoord worden voordat het ijs alweer gesmolten is. ‘Normaal’ gesproken worden vragen, gesteld door raadsleden of raadsfracties vaak pas na weken beantwoord. Als dat nu ook zo is, heeft het weinig zin. We houden het in de gaten.

Op bijgaande foto ziet u hoe druk het nu al is met alleen sneeuw, laat staan bij toertochten