Buurtwerk aan de slag in Aalsmeer

AalsmeerHet tiener- en jongerenwerk in Aalsmeer krijgt per 1 januari 2020 een nieuw gezicht. In de wijken en buurten start stichting Buurtwerk.nl, onder het motto ‘Wat aandacht krijgt groeit’. Buurtwerk wil bijdragen aan een veerkrachtige buurt, waar het goed opgroeien is en waar iedereen participeert op zijn of haar eigen manier.

Buurtwerk neemt de taken over van Dock en De Binding. Die laatste organisatie had al eerder bij de gemeente aangegeven dat het tiener- en jongerenwerk beter door één aanbieder uitgevoerd zou kunnen worden. Volgens wethouder jeugdzaken Robbert-Jan van Duijn zegt de verandering ook niets over de manier waarop Dock en De Binding de afgelopen jaren hun werk hebben gedaan. “Het is het gevolg van een nieuwe aanbesteding van het jeugdwerk. Het aanbod van Buurtwerk sluit simpelweg op dit moment het beste aan op de actuele vragen die spelen in onze gemeente”, zegt Van Duijn. ”Dock en De Binding hebben de afgelopen jaren uitstekend werk verricht. En De Binding blijft voor Aalsmeer en omgeving heel belangrijk, bijvoorbeeld bij het organiseren van de bekende en zeer gewaardeerde jeugdkampen. Daar verandert gelukkig niets aan.” 

Kracht van jongeren

De, voor Aalsmeer, nieuwe organisatie Buurtwerk bouwt aan vitale en (veer)krachtige buurten door ontmoeting en samenwerking dichtbij bewoners te faciliteren. Ze doen dat samen met buurtbewoners, vrijwilligers en professionals. En zeker ook met jongeren, want die houden de buurt levendig en zorgen voor een veranderlijke wind. Zij zorgen voor energie, zijn creatief en zijn graag buiten. De organisatie stelt dromen, kansen en capaciteiten van jongeren centraal. De kracht van de jongeren zelf wordt gebundeld en benut. Op die manier ontstaat volgens Buurtwerk blijvend zelforganiserend vermogen en ontstaan kansen op school, op straat, thuis, op het werk en in vrije tijd. 

Passende ondersteuning

Volgens de wethouder past de filosofie van Buurtwerk precies in die van het college van burgemeester en wethouders. “Wij willen als college zoveel mogelijk zorg op maat verlenen en uitgaan van de kracht van inwoners”, zegt Van Duijn. “De jongerenwerkers van Buurtwerk proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren door precies te weten wat er speelt in een buurt.” Buurtwerk biedt, naast support bij initiatieven en een luisterend oor, ook hulp bij vragen over onderwijs, geld, relaties, gezondheid, vrije tijd en sociale media.