Bouwen op legakkers Vinkeveen mag in de toekomst

Vinkeveen – Honderden bezoekers hoopte dinsdagavond jl. tijdens de inwonersbijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, al uitgewerkte plannen te zien, maar niets was minder waar. Wel werd hen duidelijk gemaakt dat bebouwing op de legakkers een van de hoofddoelen is van het nieuwe bestemmingsplan. In feite is er nog geen plan maar staan alleen nog de hoofdlijnen op papier.

Hoewel de honderden bezoekers hoopten te zien hoe de bebouwing er precies uit komt te zien en welke voorwaarden gaan gelden, kon de gemeente hierover geen duidelijkheid geven. Er lopen nu nog allemaal onderzoeken, zoals naar de eventuele effecten voor het milieu als je bouw toestaat en hoe zijn de natuurwaarden en de waterkwaliteit.

Hoewel de gemeente bebouwing op de legakkers wil gaan toestaan, werd wel duidelijk gezegd, dat het huidige bestemmingsplan dit niet toelaat., Als er nieuwe bebouwing wordt geconstateerd wordt deze direct een bouwstop. Het nieuwe bestemmingsplan wordt in maart 2018.verwacht.