Bijeenkomst over leesgroep biografieën

Aalsmeer – Mooie boeken lezen, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten? In Boekhuis Aalsmeer is op donderdag 28 november een informatie-bijeenkomst over de oprichting van een leesgroep biografieën en familiegeschiedenissen.

De leesgroep gaat biografieën en familiegeschiedenissen lezen en kan hiermee de geschiedenis, literatuur, politiek, sport en muziek leren kennen door de ogen van één bijzondere persoon, of de gebeurtenissen in één familie volgen. Leidraad is een literatuurlijst die is opgesteld door deskundigen.

De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek. Senia-leesgroepen lezen 6 à 7 boeken per jaar en bespreken die aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven, een papieren deskundige. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 28 november, aanvang 14.00 uur, in Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 12b. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken gemaakt met mensen die in de nieuwe leesgroep willen stappen. Aanmelden kan bij de boekwinkel via 0297- 324454 of bij de ambassadeur van Stichting Senia, Jetty van der Veen, via e-mail: jetty.vanderveen@senia.nl