Beroep fracties op raadslid Heijstek: Geef zetel op!

Aalsmeer – Een gezamenlijke verklaring hebben de fractievoorzitters van CDA, VVD, PACT en AB opgesteld naar aanleiding van de brief van burgemeester Nobel op 30 mei aan raadslid Bram Heijstek. Deze verklaring is afgelopen donderdag 29 juni direct na de opening van de raadsvergadering voorgelezen door Helma Persoon, fractievoorzitter van Aalsmeerse Belangen:

“De fractievoorzitters en alle raadsleden en fractieassistenten van de voornoemde fracties spreken hun afkeuring uit over het niet-integere gedrag van raadslid Heijstek. Wij doen een dringend beroep op hem om, in het belang van de samenleving en het aanzien van het lokale gemeentebestuur, zijn zetel op te geven. De burgemeester benoemt in zijn brief aan de heer Heijstek een grote verzameling van gedragingen die te kwalificeren zijn als niet integer en grensoverschrijdend handelen. De gemeenteraad is het hier mee eens. Daarbij heeft deze gemeenteraad een langere periode de gedragingen van raadslid Heijstek ervaren, die niet in de brief verwoord zijn, doch wel zijn opgemerkt.

In de voorbereiding op deze verklaring hebben de vier fractievoorzitters goed overleg gevoerd en kwam de vraag op: ‘Wat zou je doen als één van jouw fractieleden het gedrag zou vertonen uit de brief van de burgemeester?’ Het antwoord laat zich raden: ‘Vertrek uit onze fractie!’ Daarmee is zo iemand uit de fractie gezet, maar nog niet uit de gemeenteraad. Het raadslid kan immers de zetel behouden. De heer Heijstek heeft geen fractie met een dergelijk zelfreinigend vermogen en de gemeenteraad heeft niet de middelen om een raadslid de democratisch verkregen zetel te ontnemen. Alle raadsleden zijn immers allemaal bij de verkiezingen van 2014 op persoonlijke titel gekozen volksvertegenwoordigers. Alle fractieassistenten en raadsleden hebben een gedragscode afgesproken. In artikel 1.1 staat beschreven dat deze code voor de raad gezamenlijk en voor ieder afzonderlijk geldt.

In onze gezamenlijkheid hebben we een fors probleem. In artikel 1.2. staat beschreven wat wij van elkaar verwachten in onze onderlinge omgang met elkaar, maar ook vanuit onze rol in de omgang met burgemeester, wethouders, ambtenaren, organisaties, bedrijven en inwoners. We gaan met respect met elkaar om en doen geen persoonlijk grievende uitspraken. Het gedrag van de heer Heijstek keuren wij af. Wij vinden het ongewenst dat uit ons midden iemand met dit gedrag ons gemeentebestuur representeert. De gemeenteraad is van mening dat raadslid Heijstek niet meer in staat is om in diverse functies als commissievoorzitter en lid van de werkgeverscommissie het gezicht van de gemeenteraad te zijn. Dat betekent dat wij de burgemeester vragen op zeer korte termijn een voorstel aan de raad voor te leggen om onze interne reglementen hierop aan te passen.
Tot slot als gemeenteraad organiseren wij ook onze informele, collegiale contactmomenten met elkaar en met relaties in de samenleving. Raadslid Heijstek is namens de gemeenteraad niet meer welkom op die bijeenkomsten.”

Vervolgens werd een motie van afkeuring ingediend tegen raadslid Heijstek en deze werd door de vier fracties unaniem aangenomen. Uiteraard stemde de HAC-voorman zelf tegen. Hij reageerde verbolgen en leek beledigd te zijn. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat hij het verzoek van de fracties om zijn zetel op te geven gaat inwilligen. Over het verzoek om raadslid Heijstek geen vertegenwoordiging van de gemeenteraad in diverse functies meer te geven gaf burgemeester Nobel aan om samen met de griffier te zullen gaan kijken of hier mogelijkheden voor zijn.