Argwaan over komst hotel in Green Park

 

Aalsmeer – Woensdagavond 19 juli hield de gemeente een informatieavond over de komst van een hotel voor de zakelijke en toeristische markt in Green Park. Het viersterren hotel dat bij de op- en afrit van de N201 komt te liggen, op een kavel naast het nieuwe benzinestation, gaat zo’n 24 meter hoog worden met ongeveer 500 kamers, een voorziening voor congressen en evenementen en een ondergrondse garage met liefst 2.000 parkeerplaatsen. Dit grote aantal is gericht op de hotelgasten, de congresbezoekers, maar ook zakenlieden die gebruik maken om hun auto’s enige tijd te laten staan tijdens een zakenreis (Schipholparkeren). Hotel ‘De Zwerm’ is vooralsnog de naam. Om de realisatie van het hotel mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Green Park Aalsmeer is tot slot een bedrijventerrein.

Wethouder Gertjan van der Hoeven legde de procedure uit. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf heden tot en met 14 september (tien weken lang) ter inzage, wat inwoners de mogelijkheid geeft om hun zienswijze op dit voornemen te geven. Alle reacties gaan gebundeld worden en gaan samen met het ontwerp begin 2018 behandeld worden door burgemeester en wethouders. Medio 2018 volgt dan het definitieve besluit door de gemeenteraad.

Besodemieterd

Duidelijk, maar hier kwamen de ongeveer veertig inwoners niet voor. Ze voelen zich in de maling genomen of, zoals werd gezegd besodemieterd. De hele ontwikkeling van Green Park kwam aan de orde, ook het voornemen om twee hotels voor arbeidsmigranten te realiseren aan de Japanlaan en de Legmeerdijk, het Schipholparkeren en de overlast hiervan en onder andere de macht van projectontwikkelaars. Er wordt niet gedaan wat beloofd is, zo liet een bewoner van de Hornweg weten. Voor de afscheiding met de bestaande bebouwing aan de Hornweg en het Green Park zou een groene ‘muur’ aangelegd worden. “De beloofde bomen zijn struiken geworden.”

Twee of vier sterren

Wat ook als ‘vreemd’ werd bevonden was dat de wethouder geen naam wilde noemen van de hotelketen of de ontwikkelaar die de aanvraag heeft gedaan. Volgens de wethouder was dit niet aan de gemeente om bekend te maken, maar aan de investeerder. De angst is er dat het uiteindelijk helemaal geen hotel voor de zakelijke markt wordt, maar toch opvang voor arbeidsmigranten. Voor aanpassing van het bestemmingsplan maakt het namelijk niet uit of het een vier of twee sterren hotel wordt, zo beantwoordde de wethouder één van de vele vragen. En kan er garantie gegeven worden dat de grote parkeergarage niet ingericht gaat worden om Schipholparkeren aan te bieden? Volgens wethouder Gertjan van der Hoeven betreft het wel degelijk een hotel voor de zakelijke markt met internationale gasten. Hier is vraag naar, zeker als vanuit Royal FloraHolland in Green Park ook het experience centre ‘Floriworld’ gerealiseerd gaat worden. “De gemeente kiest voor het kapitaal, als de grond maar verkocht wordt”, aldus een kritische en geïrriteerde inwoner.

‘Zware’ kostenpost

Terug in de tijd maar even, zeker tien jaar geleden is het alweer dat vol enthousiasme bedrijventerrein Green Park Aalsmeer werd geopend. In het gebied werd ruimte gegeven aan groene en aan de veiling gerelateerde bedrijven. De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werden aandeelhouders. Helaas werd het enthousiasme door bedrijven niet gedeeld. Het terrein bleef leeg, de daarop volgende crisis maakte het er niet beter op. Vele miljoenen gingen in rook op, een ‘zware’ kostenpost voor de gemeenten. Green Park ging zijn naam eer aan doen. Het groen ontwikkelde zich hier prachtig met allerlei struiken, bloemen en ook vogels en dieren ontdekten deze oase in Aalsmeer.

Ruimere openstelling

Om toch Green Park van de grond te krijgen, werd enkele jaren geleden besloten middels een structuurvisie om de openstelling ruimer te maken. Ook niet ‘groene’ bedrijven werden plekken aangeboden. Het bleek een stap in de juiste richting. Green Park mocht Bakkersland verwelkomen, evenals onder andere Met & Co en onder de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan (waar volgens Schiphol geen bebouwing mag komen) werd een park ingericht voor Schipholparkeren. De ontwikkeling zit (eindelijk) in de lift, maar de richting waarin zit menig inwoner dwars. Er is argwaan, geen grip, geen inzicht, de gemeente wordt als speelbal gebruikt en met omwonenden wordt slordig omgegaan. De conclusie grof getrokken na deze bijeenkomst, die uiteindelijk ging om inwoners te informeren over de procedures en de te bewandelen officiële wegen voordat de wijziging van het bestemmingsplan een feit is en een hotel gebouwd kan worden. Meer weten? Kijk op www.aalsmeer.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kan ook ingezien worden in het gemeentehuis. Bezwaar maken kan schriftelijk, per brief of per mail.

Door Jacqueline Kristelijn