Afscheid kinderraad, het werk zit erop!

Aalsmeer – Het werk van de kinderraad 2021-2022 zit erop. Het was een jaar waarin de kinderraadsleden veel hebben gedaan. Volgens de bij de laatste vergadering aanwezige ouders hebben hun kinderen ook veel geleerd tijdens hun raadsperiode. Over democratie, keuzes maken, hulp bieden aan anderen en over hun eigen woonplaats. 

Projecten en bezoeken

Steeds meer medewerkers en wethouders van de gemeente weten de kinderraad te vinden voor advies of ideeën. Ook instellingen in Aalsmeer presenteren hun projecten steeds vaker eerst aan de kinderraad om hun input op te halen. Zo maken de kinderraadsleden kennis met heel veel kanten van het wonen en werken in de gemeente.

Veel meegemaakt en gedaan

De kinderraad maakte kennis en deelde ervaringen met het project Hackshield, een game voor kinderen van 8 t/m 12 jaar over de gevaren op het internet waaronder cybercrime. Ze bespraken onveilige verkeerssituaties met een adviseur Verkeer, maakten kennis met de Stichting Buurtgezinnen die ondersteuning biedt aan gezinnen die dat nodig hebben, spraken met wethouder Alink over speeltuinen waarbij ze aangaven dat ze meer speeltoestellen willen voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en kinderen met een beperking en ze overhandigden in de gemeenteraad een Top 11 van voor de kinderraad belangrijke zaken die ze ook nog eens zelf toelichtten. De kinderraad deed ook mee aan een onderzoek over de haalbaarheid van een bibliotheekvoorziening in Kudelstaart, in tweetallen tekenden en beschreven ze daarvoor een ideale bibliotheek. In de laatste vergadering hebben ze adviezen gegeven voor cursussen aan onderwijs- en kinderopvangmedewerkers.

Verkiezing grote gemeenteraad

Een grote rol speelden de kinderraadsleden tijdens de afgelopen verkiezing van de grote gemeenteraad. De kinderraad bedacht vragen aan de lijsttrekkers en stelde die ook tijdens het debat in Kudelstaart. Bij de laatste vergadering van de kinderraad sprak wethouder Bart Kabout de leden toe. “Jullie hebben dit jaar veel geleerd, zoals waar de gemeente over gaat, hoe je moet vergaderen en hoe een democratie werkt”, zei de wethouder jeugd en onderwijs. “En jullie hebben ook nog de verkiezingen meegemaakt en aan een verkiezingsdebat meegedaan. Wij vonden het heel leuk en waardevol om te horen hoe jullie over allerlei onderwerpen denken. Bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage!”

Nieuwe kinderraad

De verkiezing van de nieuwe kinderraad 2022-2023 is nog in volle gang. Kinderen die nu in groep 6 en 7 zitten (volgend jaar dus in groep 7 en 8), mogen zich kandidaat stellen voor de kinderraad door een mail te sturen naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl. Als ze ook kinderburgemeester willen worden kunnen ze via WeTransfer een filmpje sturen naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl. Ze zijn dan ook automatisch kandidaat voor de kinderraad. Het streven is om van elke school twee kinderen in de raad zitting te laten nemen. Het afgelopen jaar was dat bijna het geval, 15 kinderen van de maximaal 18 waren raadslid. Deze 15 kinderraadsleden kwamen van 8 basisscholen uit Aalsmeer.

De uiterste datum en tijd om de mail of het filmpje te sturen is zondag 3 juli om 22.00 uur. Op dinsdag 5 juli is er vanaf 15.00 uur een selectiemiddag waar de kinderen voor kunnen worden uitgenodigd.  Zoals gezegd: het maximum aantal kinderen in de kinderraad is 2 kinderen per school. 

Op de foto v.l.n.r.: Livia, Anita, Levi, Sophie, Eline, Anne, Linde, Dexter, wethouder Bart, Lisette, Damiën, Luke, Leone en Lotte met hun dik verdiende oorkonde van de gemeente. Iris en Daan waren de laatste vergadering afwezig.