Twee jubilarissen bij IJsclub Uiterweg

Aalsmeer – Zo’n 50 ijsliefhebbers waren aanwezig op de jaarvergadering van IJsclub Uiterweg op 10 december. Na een korte vergadering was het tijd voor films en foto’s van Siem Kooij en Wim Roodenburg. Zij namen de aanwezigen terug in de tijd met films van schaatsend Aalsmeer en sfeerfoto’s van de Uiterweg.

De Aardbeienbrug kwam opvallend vaak langs op de foto’s. In vroeger tijden (begin vorige eeuw) nog zonder opbouw. Later met een kleine boog in de binnenkant en – zoals een ieder de brug herinnert – met een wat grotere boog. De films brachten heel wat gespreksstof op gang en de kelen moesten regelmatig gesmeerd worden vanuit de koek en zopie.

Jop Persoon en Leo Otto werden verrast met een mooi boeket. Beiden zijn precies 40 jaar bestuurslid van de IJsclub.

Peter van der Steeg nam afscheid als bestuurslid en werd natuurlijk ook met bloemen bedankt. Hij is 6 jaar bestuurslid geweest en heeft in die tijd geen enkele keer meegemaakt dat de Topsvoortbaan open is geweest. Hopelijk zal zijn opvolgster, Maud Berk, wel meemaken dat de ijsbaan open kan. IJs en wederdienende zo snel mogelijk als het aan de IJsclub ligt.